Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Tränarutbildningarna – steg 2

Under hösten 2019 lanserar Svensk Innebandy nya stegutbildningar för tränare, som är en fortsättning på introduktionsutbildningen ”GU barn & ungdom”.

Utbildningarna grön 1, blå 1 och röd 1 leder deltagarna vidare i sin utveckling som tränare för barn och ungdomar på respektive nivå.

Här får tränarna en större och djupare insikt inom de områden som de mötte i grundutbildningen.

De får ett större perspektiv på lärandet och olika psykologiska och fysiologiska faktorer som förekommer i innebandy. De får också en bredare bild av spelet innebandy ur taktisk synvinkel, liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation. Den del av utbildningarna som behandlar fysisk träning är präglad av att innebandy och fysisk träning integreras och att spelet även här står i centrum.

Utbildningarna bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att deltagarna genomför egenstudier i hemmamiljö, träffas vid en fysiks träff a´ 8 timmar innehållande diskussioner, erfarenhetsutbyte samt en praktisk del i hallmiljö och avslutar kursen med individuell reflektion i hemmamiljö.

Vidare får deltagarna via Svensk Innebandys Utbildningsportal tillgång till ett omfattande webbmaterial – fördjupande intervjuer/webbinarier, filmer, övningar och träningspass anpassade efter respektive målgrupp.

Även i de här utbildningarna står Svensk Innebandy Vill i centrum. Barnkonventionen och barnrättsperspektivet är vår utgångspunkt vilket innebär att alla ungdomar är välkomna i en tillgänglig verksamhet präglad av kvalitet, ansvarskänsla och omtänksamhet.

Grön 1, blå 1 och röd 1 kommer att vara redo att gå från 15 augusti och därmed försvinner utbildningarna Människan, Atleten samt Temautbildningarna.

Till säsongen 2020/21 kommer Svensk Innebandy att lansera stegutbildning blå 2 och röd 2 samt planerar vi för en eller flera seniortränarutbildningar. En separat målvaktstränarutbildning är också med i de planerna. Målet är att på sikt ha ett antal specialtemautbildningar som exempelvis akut skadebehandling, osynliga funktionsnedsättningar, videoanalys m.fl.