Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet (TU) hanterar tävlingsärenden i första instans.

TU arbetar med ordinarie tävlingsfrågor i form av protester, skrivelser, serieläggning, dispenser och arrangörer för Svensk Innebandys tävlingar.

Från och med juni 2021 består TU av:

Patrik Eklund
Michael Leimer
Magnus Nilsson
Mattias Linell, suppleant
Robin Andersson, suppleant


Mejl: tavlingsutskott@innebandy.se