Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet (TU) hanterar tävlingsärenden i första instans.

TU arbetar med ordinarie tävlingsfrågor i form av protester, skrivelser, serieläggning, dispenser och arrangörer för Svensk Innebandys tävlingar.

Från och med 14/6 2020 består TU av:

Patrik Eklund, ordförande
Michael Leimer
Anders Mörk
Mattias Linell, suppleant [1]
Robin Andersson, suppleant [2]


Mejl: tavlingsutskott@innebandy.se