Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Allsvenskan herrar

Allsvenskan herrar

Anmälan: Anmälan till serien ska vara gjord via iBIS senast 2022-04-27. Anmälan ska göras av ordförande eller kassör.

Antal serier: Två med tolv lag i varje.

Speltid: 3 x 20 minuter effektiv tid, sudden death 5 minuter effektiv tid vid oavgjort resultat efter full tid.

Domararvode: 2100 kr per domare. Restidsersättning för domare enligt domarreglemente, Hemmaförening faktureras av SIBF enligt gällande seriekrav. Inget arvode betalas ut på plats vid matchtillfället.

Seriekrav: Se separat dokument för seriekrav.

Matchtiderna: ska vara SIBF tillhanda senast 2022-06-10.

Föreningsuppgifterna: uppdateras av föreningsadministratören via iBIS senast 2022-04-27.

Anmälningsavgiften:är 55 000 kr, varav 9000 kr går till en reseutjämningspott. Anmälningsavgiften ska vara betald den 30 juni 2022.

Reseutjämningbidrag: Samtliga lag i har i samband med serieavgiften betalat in 9000 kr/lag som går till en gemensam reseutjämningspott (gäller endast för grundspelet) och handläggs av SIBF. 

Elitlicens
Gällande elitlicens, se separat reglemente.

 

Ladda ner