Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Lagdispenser
Tävlingskommittén kan godkänna spel för lag i en ett år yngre klass i samtliga pojkklasser samt i Flickor A. T ex kan ett lag som åldersmässigt tillhör Pojkar C tillåtas spel i Pojkar D. Laget räknas i detta fall som ett 08-lag och kan således även söka åldersdispenser för spelare födda 2007. Ansökan om att spela i en ett år yngre klass sker i samband med ordinarie serieanmälan i maj. Vid Tävlingskommitténs behandling tas hänsyn till lagets tidigare resultat, om laget är nybildat eller om det finns andra synnerliga skäl.

Följande lag spelar med lagdispens säsongen 22/23:

IK Stanstad F05, Flickor A
Hofterups IBF P05, Pojkar A (P06)
Eslövs IBF P06, Pojkar B (P07)
Kävlinge IBK P06, Pojkar B (P07)
Hofterups IBF P06, Pojkar B (P07)
Malmö FBC P07-2, Pojkar C (P08) Svår
IBF Veberöd/Blentarp P07, Pojkar C (P08) 
Emmaljunga GOIF P08, Pojkar D (P09)
Frosta IBF P08, Pojkar D (P09)
Perstorp Bälinge IK P08, Pojkar D (P09)
Gantofta IBK P08, Pojkar D (P09)
Frosta IBF P09, Pojkar E (P10)
FCB Viljan P09, Pojkar E (P10)
Höganäs IBF P09, Pojkar E (P10)

Ålders- och könsdispenser
Dispensansökan för överåriga spelare är kostnadsfri och behandlas av Tävlingskommittén (TK) som vanligtvis har möte var 14:e dag. Behandlingstiden, från det att korrekt ansökan har inkommit till Skånes IBF, kan därför vara upp till 3 veckor. Gällande ansökningar inkomna senast 15 september garanterar TK ett beslut innan seriestart. 

TK har möjlighet att bevilja dispens för överårig spelare i junior-/ungdomsserier enligt följande:
 
1. Dispenser kan endast sökas för spelare upp till och med 20 år.
2. Dispens kan sökas en åldersklass under spelarens egen och spelaren får vara högst ett år äldre än avsedd åldersklass. Ansökan kan ske till och med 31 januari. Endast 1 dispens per spelare och tävling.
3. Max två överåriga spelare får användas per pojkmatch samt matcher i Knatteligan. Max 3 överåriga spelare får användas per flickmatch .
4. Om spelare med dispens deltar i match för annat lag än det lag dispensen avser är dispensen förverkad.

Avsteg mot ovan kan göras om synnerliga skäl föreligger. T ex kan spel godkännas för ytterligare en (1) spelare än punkten  3 ovan angiver. TKs bedömning grundas i dessa fall främst på åldersstruktur samt vilken nivå berört lag ligger på rent utvecklingsmässigt.

ANSÖKNINGBLANKETT!

Spelare kan söka könsdispens för spel i flick-/damserier och herrserier hos Tävlingskommittén Ansökan sker via en skrivelse till TK och är kostnadsfri. Det finns en generell dispens för flickor att få spela i pojkklasser upp t o m 16 år (d v s röd nivå). 

- Beslut om ålders- eller könsdispens ska alltid kunna visas upp på match, antingen via Tävlingskommitténs beslut eller via Internet och den sammanställning som finns på www.skibf.se .

- Om ovan ej går att uppfylla ska domarna ändå tillåta spel för berörda spelare och notera på baksidan av matchprotokollet att dispensbeslut ej kunde visas upp.
 
- Om det visar sig i efterhand att överårig spelare deltagit i match utan att godkänt dispensbeslut från Skånes IBF finns så räknas berörd spelare som okvalificerad.

Man riskerar att då förlora matchen på W.O. om motståndarna inkommer med en protest till Skånes IBF i enlighet med Svenska IBFs tävlingbestämmelser.

Följande köns- och åldersdispenser är godkända säsongen 22/23 efter beslut av Tävlingskommittén:

Båstads GIF
Tiril Nilsen Andersson, Flickor B Röd Nivå

Frosta IBF
Elliot Bredahl, HJ18
Benjamin Stålbrand, HJ18
Albin Svedborn, HJ18
Tintin Thorbjörnsson, HJ18
Hannes Åvik, HJ18

FC Helsingborg
Cornelia Rosén, Flickor A Röd Nivå
Elin Mateescu, Flickor A Röd  Nivå

Hofterups IBF
Albin Andersson, Pojkar D Röd NivåÅkarps IBK
Sixten Lanner, Pojkar D Röd Nivå
Oskar Walder, Pojkar D Röd Nivå
Cevin Weinelin, Pojkar D Röd Nivå

Ungdomsspelare i seniorserier

I enlighet med tävlingsbestämmelserna får inte ungdomsspelare (födda 2007 eller senare) delta i tävlingsmatcher för seniorer.

Dispens kan beviljas för förening att använda spelare födda 2007 i seniormatcher enligt följande:

I de lägsta representationslags- (D2/D3 och H4) samt i utvecklingsserierna kan dispens medges utifall föreningen inte kan erbjuda spel i annat lag alternativt att spelarunderlag är för litet i föreningens seniorlag. Ansökan är individuell, behovsprövad och kan gälla maximalt 3 spelare per match.

TK kan även godkänna dispenser i övriga seniorserier om föreningen saknar annat lag för spelaren att delta i och om det saknas andra föreningar i dess närområde.

Om inte synnerliga skäl föreligger medges endast dispens för spelare som tillhört aktuell förening föregående säsong.

Dispens kan ej medges baserat på spelares förmåga/utvecklingsbehov

Godkända dispenser gäller förutom för seriespelet även i eventuellt kval och i Skånemästerskapen.

Godkända dispenser kommer behovsprövas ytterligare en gång under säsongen.

Dispensansökan för ungdomsspelare i seniorlag behandlas av Tävlingskommittén (TK) som vanligtvis har möte var 14:e dag. Behandlingstiden, från det att korrekt ansökan har inkommit till Skånes IBF, kan därför vara upp till 3 veckor. Gällande ansökningar inkomna senast 15 september garanterar TK ett beslut innan seriestart.

ANSÖKNINGSBLANKETT

Följande enskilda dispenser är godkända säsongen 22/23 efter beslut av Tävlingskommittén:


Målvaktsdispens

I representationslagsserierna kan Tävlingskommittén (TK) bevilja dispens för målvakter inom föreningen när det gäller flytt mellan divisionerna under förutsättning att det finns skäl till detta. Vid dispens kommer TK tillåta spel för maximalt hälften av matcherna för laget med den närmast högre divisionstillhörigheten. T ex kan en spelare som normalt spelar i ett B-lag få dispens att spela som målvakt i hälften av A-lagets matcher men inte vice versa. När antalet matcher är uppnådda gäller ordinarie spelarförflyttningsregler i enlighet med seriekraven. Ansökan sker via en skrivelse till TK och är kostnadsfri.

Följande enskilda dispenser är godkända säsongen 22/23 efter beslut av Tävlingskommittén:Blanketter