Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Vision, värdegrund och verksamhetsplan

SVENSK INNEBANDYS VISION

Att bli folksporten
Svensk Innebandys vision är att bli folksporten. Med folksport så tänker vi på en sport som tilltalar många. Som är öppen för alla. Som är så enkel och rolig att många vill utöva den. Och som dessutom är underhållande att se på.


SVENSK INNEBANDYS VÄRDEGRUND
 

INKLUDERING
Vår personlighet är varm och välkomnande. Vi behandlar alla jämlikt och med respekt. Vi låter alla vara med. Vi ser alla och gör dem delaktiga.

SAMVERKAN
Vi har en öppen attityd. Vi tänker och utvecklar tillsammans. Vi lyssnar på omvärlden. Vi är lyhörda. Vi delar med oss. 

NYSKAPANDE
Vi är passionerade och modiga. Vi brinner för vår sport och vi vågar testa nya idéer. Vi river gamla strukturer. Vi gör inte som alla andra. Vi gör skillnad i samhället. 

Skånes IBF:s verksamhetsplan 2022/23

Svensk Innebandy Vill