Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Verksamhetsplan 2021/22

Fokusområden 2021/22

EKONOMI
En sund ekonomi är grundläggande för att ha en stabil verksamhet med möjlighet till utveckling. Skånes Innebandyförbund vill prioritera en ekonomisk  långsiktighet, såväl inom förbundet som hos föreningarna.

UTVECKLING
Utveckling och utbildning är och kommer fortsatt att vara viktiga och prioriterade områden inom skånsk innebandy de kommande åren, såväl på distrikts- som föreningsnivå.

TILLVÄXT
Skånsk innebandy ska växa. Vi ska alla verka för att göra skånsk innebandy tillgänglig för alla. Vi ska verka för en sund nyrekrytering, och framförallt behålla så många som möjligt.

Verksamhetsmål säsongen 2021/22


Skånsk innebandy ska bestå av starka föreningar med förutsättningar att växa. Genom föreningsutveckling ska vi bidra till att stärka föreningar inom prioriterade områden utefter föreningarnas behov såsom en stark organisation, ekonomisk stabilitet, ledarengagemang och ett löpande utvecklingsarbete.

Nyckelaktiviteter:
- Minst tio föreningar ska starta arbetet med Vår Förening Vill
- Planera och genomföra minst fem nätverksträffar med skånska föreningar

Utvecklingsmiljön och hallklimatet i samband med match ska förbättras. Tillsammans med våra föreningar ska vi jobba för att alla inblandade runt matcher, det vill säga spelare, matchledare/domare, tränare, funktionärer och publik, alltid ska ha en positiv upplevelse i samband med innebandymatcher i Skåne.

Nyckelaktiviteter:
- Fortsätta stötta skånska föreningar genom satsningen #Schysstmatch
- Säkerställa att det digitala verktyget Klimatkollen används regelbundet samt följa och följa upp matchklimatet genom detsamma

Antalet licensierade spelare i Skåne ska öka. 

Nyckelaktiviteter:
- Öka synligheten för skånsk innebandy mot bland annat kommuner och media
- I satsningen På egna villkor bredda utbudet på röd nivå tillsammans med de skånska föreningarna

Antalet aktiva tjejer/kvinnor i skånsk innebandy ska öka.

Nyckelaktiviteter:
- Fortsatt erbjuda rekryteringsverksamhet för grön nivå med satsningen Fokus Tjejer
- Minst 20 föreningar ska genomföra jämställdhetsutbildningen 50/50
- Implementera, av Skånes Innebandyförbund, identifierade åtgärder för att främja jämställdhet i skånsk innebandy

Antalet motionsspelare ska öka och minst 80% av skånska föreningar ska erbjuda motionsverksamhet i någon form.

Nyckelaktiviteter:
- Fyra regionala motionsserier ska startas upp
- Implementera Floorball Fitness och andra motionskoncept
- Strategiskt arbeta för att säkra motionsverksamheten på längre sikt

Skånska ungdomsspelare ska ges möjlighet till utveckling och utbildning genom skånsk spelarutveckling. Genom deltagande i spelarutvecklingen ska spelarna få med sig goda innebandykunskaper och även kunskaper utanför innebandyn som de kan använda sig av som idrottande ungdomar och i övriga livet.

Nyckelaktiviteter:
- Fortsätta utveckla innehållet i Spelarutvecklingsprogrammet
- Skapa och implementera utvecklingsplan för ledarna på SpU
- Färdigställa konceptet för SpU 17 år, för att kunna erbjuda senast säsongen 22/23

Vi ska både kvalitativt och kvantitativt stärka ledarskapet inom skånsk innebandy. Vi ska ge förutsättningar till tränare/ledare att kontinuerligt utbilda sig på både barn- och ungdomsnivå och junior- och seniornivå. Välutbildade ledare är avgörande för att bedriva bra träningar i goda utvecklingsmiljöer.

Nyckelaktiviteter:
- Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter utöver de utbildningar som erbjuds inom SIU
- Säkerställa utbildningsinsatser mot alla delar av SIU, inklusive bredd- och motionsverksamheten på den lila nivån

Vi ska stärka domarskapet både till topp och bredd. Vi ska ha fler domare på alla nivåer och fler tjejer/kvinnor som dömer.

Nyckelaktiviteter:
- Implementera fastställd domarutvecklingsplan
- Erbjuda löpande utvecklingsmöjligheter och mötesplatser för distriktsdomare
- Stärka samverkan med och mellan föreningar, dess unga domare och domarverksamheten i övrigt

Skånes IBF:s verksamhetsplan 2021/22