Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Personuppgiftsansvarig Svenska Innebandyförbundet

Vi är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under Svenska IBFs hemsidor och tjänster. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Svenska Innebandyförbundet (org.nr. 813200-3487)
Box 1047, 171 21 Solna

Telefon kundtjänst: 08-514 274 00
E-post kundtjänst: kundtjanst@innebandy.se

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling (Obs, börjar gälla från 25 maj 2018), utöva din rätt till invändning, dataportabilitet (Obs, börjar gälla från 25 maj 2018), återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta vår Kundservice.

Telefon kundtjänst: 08-514 274 00, kundtjanst@innebandy.se

Personlig registerutdrag iBIS - Logga in på din personliga iBIS-sida eller kontakta GDPR-behörig administratör i föreningen och hämta utdraget.

Rätt till rättelse - Kontaktuppgifter går att rätta direkt i iBIS, övriga ärenden kontakta Kundtjänst.

Rätt till radering* - Kontakta Kundtjänst.

Begära en begränsning - Kontakta Kundtjänst.

Rätt till invändning - Kontakta Kundtjänst.

Rätt till dataportabilitet - Kontakta Kundtjänst.

Återkalla samtycke - Kontakta Kundtjänst.

Lämna klagomål - Kontakta Kundtjänst.

Begära skadestånd - Kontakta Kundtjänst.

*/ När en Användare i iBIS (spelare, ledare, domare) avslutar sitt medlemskap behåller vi personuppgifter i upp till 24 månader, innan vi genomför en årlig automatisk radering av personuppgifter i tre steg. Läs mer på ”årlig automatisk radering”.

Invändning mot marknadsföring

Om du i fortsättningen inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du anmäla detta till vår Kundtjänst, telefon 08-514 274 00 eller kundtjanst@innebandy.se

Övrigt

Denna integritets- och säkerhetspolicy gäller när du använder produkter och tjänster som tillhandahålls av Svenska IBF med tillhörande Specialidrottsförbund (SDF) och Innebandyföreningar (IF) i Sverige. integritets- och säkerhetspolicy gäller inte för något annat våra webbplatser eller tjänster, även om de kan nås via vårt nät eller tjänster.

Om integritets- och säkerhetspolicy uppdateras meddelas i så fall detta på www.innebandy.se. Där sparas även tidigare versioner i ett arkiv som hittas på samma länk.