Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Sökbara medel för motionssatsning

Ekonomiskt stöd

Som innebandyförening i Skåne kan ni söka ekonomiskt stöd via Svenska Innebandyförbundet och RF-SISU Skåne. Läs mer om ekonomiskt stöd på rf.se

Ekonomiskt stöd via Svensk Innebandy

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2021 

Sedan 2020 är det tidigare Idrottslyftet ersatt med nya stödformer. Det föreningar kan ansöka om 2021 heter Projektstöd IF och syftar till att stärka och utveckla idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet.  

Föreningar kan via Svenska Innebandyförbundet söka medel för insatser som ger långsiktig utveckling för barn- och ungdomsverksamhet. Det går inte att söka medel för ordinarie eller löpande verksamhet som till exempel lägerverksamhet, material som brukas i ordinarie verksamhet eller individuella kostnader så som medlemsavgift.

I år vill Riksidrottsförbundet och Svensk Innebandy lägga fokus på:
• Att utveckla föreningar och dess verksamhet i syfte att behålla fler barn och ungdomar i den organiserade idrotten.
• Att fler barn- och ungdomsledare får utbildning som stärker dem i deras uppdrag.

Projektstöd IF är uppdelat i fem underkategorier. 

  1. Föreningsutveckling SDF
  2. Satsningar SDF
  3. Föreningsutveckling IF
  4. Vår Förening Vill/Grundutbildning organisationsledare
  5. Ledarutbildning - barn och ungdom 

Skånes Innebandyförbund kommer under 2021 arrangera föreningsutvecklingsinsatser inom kategori 1 och 2. När en förening tar del av dessa kan idrottsmedel för kostnaderna sökas genom dessa kategorier i Idrottonline.

 

Föreningsutveckling IF

Kategori 3, Föreningsutveckling IF är kanske den mest intressanta för den enskilda föreningen. I denna kategori kan föreningar i Skåne söka idrottsmedel utan att det går genom Skånes Innebandyförbund. Det finns fem olika paket som ni kan läsa på här och föreningen kan söka upp till 15 000 kr per paket. Det paket som är relatierat till motionssatsning är paket 4 På samma villkor:

Paket 4: På samma villkor - Stöd, ökad kunskap, framtagande av rutiner samt erbjuda fler/nya tränings- och tävlingsformer som syftar till en mer jämställd och/eller inkluderande organisation och verksamhet samt utökade möjligheter för nya målgrupper. 


Se dokumentet Projektstöd IF 2021 föreningar för mer information.

  
Vid frågor gällande Projektstöd IF kan ni kontakta Simon Löf, föreningsutvecklingsansvarig på Skånes Innebandyförbund eller Josefine Sinclair, som har motsvarande roll på Svenska Innebandyförbundet: 

 

Ekonomiskt stöd från RF-SISU Skåne

Ekonomiskt stöd via RF-SISU Skåne söks i samråd med er förenings idrottskonsulent. Om ni inte har kontakt med er idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne så finns här en lista på dem, uppdelat efter kommun. 


Läs mer om ekonomiskt stöd från RF-SISU Skåne

Ansökan

Ansökan görs på IdrottOnline i idrottsmedelapplikationen som öppnar den 15 februari och stänger den 30 oktober 2021 eller tidigare om pengarna förbrukats.

 

Kontakta oss om sökbara medel

Simon Löf
Tfn: 040-600 59 62