Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Vår Förening Vill

Vår Förening Vill

Nu har det webbaserade föreningsutvecklingsverktyget Vår Förening Vill öppnat. Det är ett 6-stegsprogram där föreningens organisationsledare guidas steg för steg och kommer att mötas av analysverktyg, utbildningsmaterial, arbetsuppgifter, reflektionsfrågor, tips och inspiration, till hur ni kan arbeta för att utveckla er förening. 

Vår Förening Vill är ett webbaserat föreningsutvecklingsverktyg med inslag av fysiska möten.  Här kommer föreningens styrelse stegvis att arbeta med föreningsutveckling efter fyra olika teman: Föreningsidé, Organisation, Verksamhet och Kommunikation.  

Verktyget är utformat som ett program i sex steg där föreningens utvecklingsarbete skräddarsys så att det passar just den föreningens förutsättningar och ambitioner. Föreningen genomför programmet i sin egen takt, det finns ingen tidsbegränsning. Under processen erbjuder Skånes Innebandyförbund stöd och handledning, om föreningen hellre arbetar på egen hand går även det bra.

Målet är att ge det stöd som behövs för att nå de mål som föreningen strävar efter, men också att i längden ta hela innebandysverige närmare de gemensamma målen i Svensk Innebandy Vill.   

Vår Förening Vill i sex steg:

Steg 1: Styrelsekollen, styrelsens ledamöter genomför en självskattande enkät om styrelsens och föreningens arbete.

Steg 2: Grundutbildning för organisationsledare, styrelsen genomför utbildningen tillsammans med en kursledare från Skånes Innebandyförbund.*

Steg 3: Föreningskollen, föreningens utövare, ledare, funktionärer och anhöriga genomför en enkät om föreningens verksamhet.

Steg 4: Analysmöte, styrelsen analyserar resultaten från styrelsekollen och föreningskollen tillsammans med en handledare från Skånes Innebandyförbund. 

Steg 5: Handlingsplan, styrelsen tar fram en handlingsplan för kommande utvecklingsarbete med hjälp av underlaget från analysmötet. 

Steg 6: Utvecklingsarbete, styrelsen genomför handlingsplanen, reflekterar och utvärderar resultatet. 

*Om styrelsen redan genomfört detta steg tillgodoräknas det och ersätts av att styrelsen friskar upp minnet och reflekterar över utbildningsmaterialet. 

Kostnaden för utbildningen kan föreningen söka idrottsmedel för i efterhand, utbildningen är därmed i praktiken kostnadsfri.

 

Vill ni veta mer eller sätta igång? 

Kontakta Sarah Jaxell

Mail: sarah.jaxell@innebandy.se

Telefon: 0720-854437

Kontakt

Simon Löf
simon.lof@innebandy.se
040-600 59 62

Vår Förening Vill på Utbildningsportalen

Se informationsfilmer och läs mer om Vår Förening Vill på vår utbildningspotal:

Skånska föreningar som arbetar med Vår Förening Vill:

FC Cimrishamn
Hofterup IBF
Palmstaden IK
Tygelsjö IK
FBC Engelholm
VV-84 SK Bjuv
Malmhaug IBF
Bjärreds IBK
Kävlinge IBK