Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Samverkan Skåne

Samverkan Skåne

Samverkan Skåne är ett samarbete mellan Skånes Innebandy, Fotboll, Handboll och Ishockeyförbund. Det är ett projekt som initierades säsongen 2015/16 tillsammans med Skåneidrotten. Syftet med denna samverkan är att gemensamt utveckla och samarbeta när det gäller barn - och ungdomsidrotten. 

 

De resultat som framkommit är:

  • Gemensam skylt att postera på olika idrottsanläggningar, "Här pågår ofta barnidrott".
  • Gemensamma riktlinjer hur vi vill att verksamheten bedrivs ute på förenings - och lagnivå.
  • Tankar som förs fram i Idrotten Vill (att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och bygga på lek och glädje i första hand).
  • Ett lyckat föräldramöte (en handledning för dig som ska planera, genomföra och utvärdera ett föräldramöte)
  • Anpassning av tävlingssäsongerna (att säsongerna inte krockar i lika hög utsträckning som tidigare för att ge våra idrottande barn alla möjligheter att utföra flera idrotter samtidigt utan att behöva "välja".
  • Utbildningen Grönt kort som har till syfte att skapa en bättre idrottsmiljö för barn.

 

Kontaktperson för Samverkan Skåne är Vidar Jonsson, som nås på:

Vidar.jonsson@skaneidrotten.se

010 - 476 57 25