Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Samverkan Skåne

Samverkan Skåne

Samverkan Skåne är ett samarbete mellan Skånes Innebandy, Fotboll, Handboll och Ishockeyförbund. Det är ett projekt som initierades säsongen 2015/16 tillsammans med Skåneidrotten. Syftet med denna samverkan är att gemensamt utveckla och samarbeta när det gäller barn - och ungdomsidrotten. 

 

De resultat som framkommit är:

  • Gemensam skylt att postera på olika idrottsanläggningar, "Här pågår ofta barnidrott".
  • Gemensamma riktlinjer hur vi vill att verksamheten bedrivs ute på förenings - och lagnivå.
  • Tankar som förs fram i Idrotten Vill (att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och bygga på lek och glädje i första hand).
  • Ett lyckat föräldramöte (en handledning för dig som ska planera, genomföra och utvärdera ett föräldramöte)
  • Anpassning av tävlingssäsongerna (att säsongerna inte krockar i lika hög utsträckning som tidigare för att ge våra idrottande barn alla möjligheter att utföra flera idrotter samtidigt utan att behöva "välja".
  • Utbildningen Grönt kort som har till syfte att skapa en bättre idrottsmiljö för barn.

 

Kontaktperson för Samverkan Skåne är Vidar Jonsson, som nås på:

Vidar.jonsson@skaneidrotten.se

010 - 476 57 25