Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Nätverk för föreningar med lag i förbundsserier

Nätverk för föreningar med lag i förbundsserier

Nätverk för föreningar med lag i förbundsserier är ett nätverk för junior-/seniorföreningsledare. Syftet med nätverket är att stärka och kompetenshöja föreningsledare som har lag i förbundsserierna.

Det övergripande temat är Skånsk Innebandy Hela Livet och att ha livskraftiga föreningar, d.v.s. hur föreningarna kan jobba mer hållbart för sin egen del, men också hur vi kan på ett mer hållbart sätt jobba med våra spelare.