Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Idrottsmedel

Idrottsmedel

Som innebandyförening i Skåne kan ni söka ekonomiskt stöd via Svenska Innebandyförbundet och RF-SISU Skåne. Läs mer om ekonomiskt stöd på rf.se

Idrottsmedel via Svensk Innebandy

Föreningar kan på IdrottOnline, via Svenska Innebandyförbundet, söka medel för insatser som ger långsiktig utveckling för barn- och ungdomsverksamhet. Det går inte att söka medel för ordinarie eller löpande verksamhet som till exempel lägerverksamhet, material som brukas i ordinarie verksamhet eller individuella kostnader så som medlemsavgift. 

I år vill Riksidrottsförbundet och Svensk Innebandy lägga fokus på: 
• Inkludering av underrepresenterade målgrupper. 
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. 
 
Följande idrottsmedel finns att söka inom Projektstöd IF 2022: 

  • Föreningsutveckling IF 2022 (Förening)
  • Ledar- och domarutbildnings 2022 (Förening)
  • Vår Förening Vill/Grundutbildning Organisationsledare 2022 (Förening)
  • Föreningsutveckling SDF 2022 (Distriktsförbund)

Följande idrottsmedel finns att söka inom Återstartsstöd: 

  • Återstartsstöd IF 21/22, läs mer här. (Förening)

Här kan du läsa mer om Projektstöd IF 2022 och de olika idrottsmedlen som finns att söka.

Föreningsutveckling IF 2022

Välj mellan 6 olika paket och sök upp till 30 000 kr för att utveckla er förening:
Paket 1: Kulturen i vår idrottsförening - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en mer välkomnande och respektfull föreningskultur.   

Paket 2: HBTQI och idrott - Stöd, ökad kunskap och kulturförändring för att välkomna och sänka trösklar för HBTQIA+-personer samt ge dem möjligheten att idrotta hela livet. 

Paket 3: Delaktighet och inflytande - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till ökad delaktighet bland barn och ungdomar i föreningen. 

Paket 4: Inkluderande förening - Stöd, ökad kunskap, framtagande av rutiner, sänka trösklar och ett bredare verksamhetsutbud som syftar till en mer jämställd, jämlik och/eller inkluderande förening.

Paket 5: Trygg innebandy - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en tryggare miljö för alla som deltar och engagerar sig i er förening. 

Paket 6: Utvecklande och hållbar idrottsmiljö - Stöd, ökad kunskap, ökad verksamhetskvalitet och ökad ledarkompetens som leder till en mer utvecklande och hållbar miljö för alla som deltar och engagerar sig i er förening. Fokus på långsiktigt arbete för att behålla fler barn och ungdomar längre.

Ladda ner dokumentet Om Projektstöd IF 2022 för mer information. 

Ledar- & domarutbildning 2022

Se vilka subventioner som gäller för 2022 och läs mer här.

Vår Förening Vill/Grundutbildning Organisationsledare 2022

100 % Subvention av koder för verktyget Vår förening Vill och Grundutbildning Organisationsledare samt upp till 5 000 kr i ersättning för eventuell lokalhyra i samband med träffar/utbildning. Ladda ner dokumentet Om Projektstöd IF 2022 för mer information om sökbara medel och läs mer om Vår Förening Vill här

Vid frågor gällande idrottsmedel kan ni kontakta Simon Löf, föreningsutvecklingsansvarig på Skånes Innebandyförbund eller Josefine Sinclair, som har motsvarande roll på Svenska Innebandyförbundet.

 

Idrottsmedel via RF-SISU Skåne

Ekonomiskt stöd via RF-SISU Skåne söks i samråd med er förenings idrottskonsulent. Om ni inte har kontakt med er idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne så finns här en lista på dem, uppdelat efter kommun. 


Läs mer om ekonomiskt stöd från RF-SISU Skåne

 

Frågor?

Hör gärna av er med tankar kring utvecklingsprojekt i er förening eller om ni har frågor och funderingar kring det ekonomiska stödet.

Simon Löf
simon.lof@innebandy.se