Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Lokal Utbildning

LOKAL DOMARUTBILDNING

Den lokala domarutbildningen är otroligt viktigt för skånsk innebandy då vi når flertalet intresserade ungdomar. För de flesta är detta det första mötet med domar- och ledarskap. Föreningsdomarutbildningarna är uppdelade i Ungdomsdomare på en heldag samt Matchledare på en halvdag/kväll.

Utbildningarna är korta och intensiva, tänk därför på när ni planerar för ert utbildningsarrangemang att ge deltagarna bra förutsättningar för att orka hela kursen.

 

 

Lägsta ålder

Kostnad 

Tid

Får döma

Ungdomsdomare

16 år (f. 06)

10000 kr*

8 x 45 min (9-17)

Samtliga matcher föreningen tillsätter

Matchledare

14 år (f. 08)

8000 kr*

4x 45min (kl.9-13/18-22)

Knatteligan (14 år)

Knatteligan & Poolspel (15 år)

Denna säsongen finns idrottsmedel att söka på domarutbildningar. Läs mer här: Utbildningssubventioner 

Material
Deltagarna på matchledarutbildningen får handbok för grön och blå nivå och visselpipa av SkIBF. Vi rekommenderar att ni som förening köper folder till era deltagare för att de ska få tillgång till materialet på utbildningsportalen.

Deltagarna på ungdomsdomarutbildningen får handbok för grön och blå nivå, visselpipa, regelbok samt folder för att få tillgång till materialet på utbildningsportalen.

Tidigare deltagare på matchledare-/ och/eller ungdomsdomarutbildning får ingen ny visselpipa, matchledarhandbok, och/eller folder då de förväntas ha kvar dessa sedan tidigare utbildningar. Alla får nya regelböcker i år då det är ny regelbok från 2022-07-01.

Länk för att köpa folder till matchledare:
https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt-kategori/idrotter/innebandy/

Föreningens ansvar:

  • Maximalt 20st deltagare och gärna så nära 20 deltagare som möjligt. Vi rekommenderar att ni kontaktar närliggande föreningar för att få ihop till 20 deltagare på en utbildning.
  • Deltagarna ska anmälas/registreras i IBIS senast 7 dagar innan kursdagen.
  • Lokal anpassad för deltagarantalet (alla deltagare ska ha sittplats och bord) och tillräckligt med utrymme med anledning av Coronaviruset.
  • Anteckningsmaterial till deltagare (papper och penna).
  • Fika och lunch serveras till deltagare och instruktör till utbildningen Ungdomsdomare. Fika serveras till deltagare och instruktör till utbildningen Matchledare.
  • Projektor (med inkluderande sladdar) samt Whiteboard/blädderblock och pennor.
  • På Ungdomsdomare ska det vara 1 timmes praktik i hall. Ni behöver ha bokad halltid 15:00-16:00

SkIBF:s ansvar

  • Tillsätta domarinstruktör
  • Få materialet till utbildningen
  • Skicka kursintyg till föreningen 

Vill ni arrangera en föreningsdomarutbildning på hemmaplan?

Vid intresse att arrangera en föreningsdomarutbildning i er förening ska ett mejl skickas till Sara Berglind med följande information:

- Vilken utbildning (Matchledare eller Ungdomsdomare) vill ni anordna? 
- Kontaktperson i föreningen (mobilnummer och mejladress)
- Vart tänker ni genomföra utbildningen? 
- Några förslag på datum som fungerar för er. 

När ni har skickat oss denna information kontaktar vi våra instruktörer och återkommer till er när vi har en instruktör klar till er utbildning någon av de datum ni har gett som förslag. 

Frågor om domarutbildningar?

Sara Berglind
sara.berglind@innebandy.se