Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Betalning via bankkonto/godkända föreningar

Hemmalaget ska utbetala domararvode och resersättning i samband med aktuell match. Betalningen kan ske kontant i direkt anslutning till matchen eller via bankkonto. Nedan möjlighet till betalning via bankkonto gäller i SKIBF administrerade tävlingar och för samtliga föreningar anknutna till SKIBF:

Förening ansöker via ansökningsblanketten. SKIBF behandlar ansökan och godkänner/publicerar nedan de föreningar som har rätt att utbetala via bankkonto.

Blanketter