Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Dubbel licens

Det här gäller för dubbel licens

Dubbel licens innebär att den som är 16 till 22 år kan representera två föreningar på seniornivå. Se det som ett alternativ till samarbetsavtal

Varför finns dubbel licens?
Bakgrunden till införandet av dubbel licens 2015 var att unga talangfulla spelare värvades uppåt i divisionerna eller plockades upp till en samarbetsförening för att fylla ut spelartrupperna. 

Alltför ofta resulterade det i att de här spelarna fick väldigt begränsat med speltid under en period där de för sin fortsatta utveckling behövde den som mest. 
Svensk Innebandy vill ge unga spelare en möjlighet att prova på spel i en annan förening utan att behöva lämna sin moderförening.


Med dubbel licens ges moderföreningen möjlighet att behålla spelare längre. Färre spelare ska förhoppningsvis lämna med permanent övergång för att chansa på spel i en annan förening. Svensk Innebandys förhoppning är att kvaliteten i respektive division även kan höjas på grund av att truppernas storlek kan minskas.

Föreningen som tar emot spelaren ges på det här sättet möjlighet att skapa sig en bättre uppfattning om spelarens möjlighet att lyckas i laget innan beslut om en definitiv övergång tas.

Frågor & svar om dubbel licens

Vem har möjlighet att få dubbel licens?
En spelare som är mellan 16 och 22 år. Säsongen 2022/23 är det spelare födda 2000-2006. Ingen möjlighet till dispens finns för yngre/äldre spelare. 

Vilka lag får en spelare med dubbel licens spela för?
Med dubbel licens kan spelaren lira i moderföreningens alla lag och i tävlingsmatcher i den andra föreningens representationslag.

Vilka begränsningar finns?
Mellan 1 mars och 30 april kan en spelare med dubbel licens enbart delta i ett av representationslagen. Helt enkelt det lag som spelaren först representerar i tävlingsmatch från och med 1 mars.

Hur lång tid tar det att få igenom en dubbel licens?
Det tar normalt några timmar om alla papper är i ordning. Kundtjänst, som administrerar dubbla licenser, har öppet 9-16 måndag-fredag (lunchstängt 12-13).

Går det att spela senior-DM i båda föreningarna?
Nej, spelaren kan inte representera båda lagen i samma tävling.


Går det att välja förening att spela JAS med?
Nej, JAS kan spelaren endast spela i moderföreningen.

Hur många spelare kan ha dubbel licens i ett lag?
Fem spelare per förening kan ha dubbel licens för spel i andra föreningar. Dessutom kan föreningen ta emot fem spelare från andra föreningar. Två föreningar kan ha ett maximalt utbyte om totalt två spelare med dubbel licens med varandra.

Undantag finns för SSL-föreningarna som kan ha max fem spelare totalt som representerar föreningen oavsett om de tillhör SSL-föreningen eller föreningen i den lägre divisionen (även här gäller att två föreningar kan ha ett maximalt utbyte om totalt två spelare med dubbel licens med varandra).

Vad är kostnaden för en dubbel licens?
Avgiften är 2022/23 1 000 kronor per spelare. Det betalas av den föreningen som spelar i den högsta divisionen. Kvitto på betalning av avgiften ska bifogas avtalet när det inskickas till Svenska Innebandyförbundet.

Utdrag ur SIBF:s Tävlingsbestämmelser 2022/23, kapitel 2, §15

Dubbel licens

En förening har möjlighet att registrera fem (5) spelare som fyller minst 16 år samma år som spelåret inleds eller som är högst 22 år, då spelåret inleds, för dubbel licens med föreningar i annan division. En förening har möjlighet att ta emot fem (5) spelare med dubbel licens. Två föreningar kan ha ett maximalt utbyte om totalt två spelare med dubbel licens med varandra. (ny 2021)

Avtalet för dubbel licens tecknas på särskild blankett. Förening med högst divisionstillhörighet erlägger en registreringsavgift till SIBF. Avtalet är giltigt när föreningarna erhåller bekräftelse på godkänd dubbel licens av SIBF.

Avtal för dubbel licens kan tecknas t.o.m. 31 januari och upphör den 30 april. En förening kan avbryta två (2) dubbla licenser och kan då med en (1) dags karens registrera nya dubbla licenser t.o.m. 31 januari.

Spelare som omfattats av en dubbel licens är i en (1) dags karens för övergångar eller registrering för en ny dubbel licens.

Övergångar eller registrering för ny dubbel licens medges inte på lör- sön eller helgdagar.

Spelare med dubbel licens kan närsomhelst, utan karens och utan föranmälan, delta i träning och tävlingsmatch i någon av de två föreningarnas representationslag.

En spelare med dubbel licens kan vid alla tillfällen deltaga i moderföreningens samtliga lag som spelaren är kvalificerad för enligt Tävlingsbestämmelserna. Om spel sker i samma tävling kan en spelare med dubbel licens enbart delta i tävling med den förening där representationen först skedde.

Fr.o.m. den 1 mars kan en spelare med dubbel licens enbart delta i ett av representationslagen, det lag som spelaren först representerar i tävlingsmatch fr.o.m. den 1 mars. 

En spelare med dubbel licens kan inte omfattas av samarbetsavtal eller utlåning. Om spelare med dubbel licens gör en övergång till annan förening upphör den dubbla licensen att gälla.

SSL-alternativet:
SSL-förening har möjlighet att registrera fem (5) spelare för dubbel licens med föreningar i lägre divisioner där SSL-föreningen är moderförening. Det totala antalet dubbla licenser som får finnas representerade i en SSL-förening är fem (5) stycken. I övrigt gäller ovan.

 

Vad heter det egentligen?

Dubbel licens? Dubbla licenser? Eller kanske dubbellicens?

Kärt barn har många namn. Rätt benämning är dubbel licens!

Dokument