Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Regelhandboken

En helt ny regelhandbok

Regelhandboken uppdateras var fjärde år och nuvarande är giltig från 2022 till 2026.

Den arbetas fram av Internationella Innebandyförbundets regelgrupp efter att innebandyvärlden haft möjlighet att föreslå nya och förändrade regler. 

Regelhandboken kompletteras av Svenska Innebandyförbundets regeltolkningar och förtydliganden där spelreglerna vid behov tolkas och förtydligas löpande.


Läs Regelhandboken här.