Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Handbok för nationella spelformer

Svensk Innebandys handbok för nationella spelformer grön och blå nivå

Spelformerna på grön och blå nivå är anpassade för att ge barnenbästa möjliga förutsättningar att utvecklas och ha kul. Att spela på enmindre plan och med färre utespelare innebär bland annat flerbollkontakter, fler skottförsök, fler passningsförsök, fler räddningar och fler närkamper för spelarna. Alla spelare, inklusive målvakterna, blir mer delaktiga i spelet vilket innebär att det blir roligare och mer utvecklandeför samtliga.Handboken för nationella spelformer på grön och blå̊nivå ärframtagen för att anpassa matchsituationen till barnen och ge en överblick över vad det innebär att spela, leda och döma innebandy på grön och blå nivå. 

Målsättningen med nationella spelformer är att 

  • barn och unga ska få likvärdiga förutsättningar oavsett var de bor  
  • matcher ska vara glädjefyllda tillfällen för alla och leda till ökad aktivitet, delaktighet och spelglädje för alla barn  
  • spelformer och regler ska vara anpassade i enlighet med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell och överensstämma med ledar-och domarutbildningar  
  • underlätta för ledare/tränare att fokusera på långsiktig utveckling och barns lärande  
  • underlätta för matchledare/domare genom att ge bättre förutsättningar för lärande och utveckling. 

 Läs handboken för nationella spelformer här

Handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå_2022