Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

BestraffningarAnmälan till bestraffning

Vem som helst kan göra en anmälan av en förseelse som begåtts i samband med en match eller annan idrottslig verksamhet som träning eller möten. Men den Nationella disciplingruppen och Juridiska Nämnden har bara skyldighet att ta upp ärendet till prövning om anmälan inkommit från någon av de som berörts av händelsen.

Vid frågor eller funderingar rörande anmälan till bestraffning, disciplinfrågor, bestraffningsregler, matchstraff eller liknande ska du kontakta Svensk Innebandys förbundsjurist Linda Noppa.

Förenklat går handläggningen av ett ärende till på det här sättet: 

1. Anmälan till bestraffning inkommer via en anmälan i iBIS (från domare) eller blankett (från andra).

2. Den som anmälts får tillfälle att yttra sig. En yttrandebegäran och kopia på anmälan (och eventuella ytterliga handlingar) skickas ut. Där framgår vem som är anmäld, vem som har anmält, när yttrande senast ska ha inkommit, med mera.

3. Yttrande inkommer.

4. Handlingar som inkommit i tid, av behöriga personer och som är underskrivna tas upp av behörigt bestraffningsorgan, som sedan fattar beslut.

Överklagan
Överklaganden handläggs vanligtvis efter följande schema:

1. Överklagan inkommer.

2. Motpart i ärendet får tillfälle att yttra sig. En yttrandebegäran och kopia på överklagan (och eventuellt ytterligare handlingar) skickas ut.

3. Samtliga handlingar begärs in från tidigare instans (den som har fattat beslutet).

4. Yttrande inkommer.

5. Handlingar som inkommit i tid av behöriga personer och som är underskrivna tas upp av Nationella disciplingruppen, som sedan fattar beslut.

Nationella disciplingruppen

Nationella disciplingruppen är första instans för bestraffningsärenden i de serier som administreras av distrikten. Du kan maila den nationella disciplingruppen disciplin@innebandy.se

Nationella disciplingruppen består av:
Daniel Böcker (ordförande)
Marcus Granelli (ordförande)
Anders Nilsson (ordförande)

Ann-Charlotte Frogner
Magnus Göransson
Björn Landin
Mikael Malmqvist
Carl Otterström
Anders Ståhlberg
Monika Tilander
Linda Noppa (handläggande tjänsteman)

Juridiska nämnden

Juridiska nämnden har bestraffningsrätten i ärenden i samband med matcher där lag från förbundsserierna deltagit, distriktslags-SM, JAS, DJSM och USM. Även internationella tävlingar, kurser, uppdrag och/eller läger såväl i landet som utomlands.

Juridiska nämnden är också bestraffningsorgan, i första instans, för Idrottens reglemente om otillåten vadhållning. Samt manipulation av idrottslig verksamhet. Juridiska nämnden är andra instans för ärenden avgjorda av Nationella disciplingruppen.

Juridiska nämnden består av:
Fredrik Borlie (ordförande)
Roger Häggkvist
Daniel Sandberg
Greger Sandell
Erika Palmeby
Linda Noppa, förbundsjurist (handläggande tjänsteman)

Det går även bra att mejla till Juridiska Nämnden.

 

Domare? Anmäl bestraffnings-ärenden direkt i iBIS så här: