Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

It-enkät 2019 Tack!

Om Svensk Innebandy

Tack för att du tog dig tiden att hjälpa oss utveckla Svensk Innebandys digitala tjänster.

Resultatet av enkäten kommer att ligga till grund för vilka tjänster och program vi kommer fokusera på i framtiden för att samverka, samarbeta och kommunicera.

Resultatet kommer även att presenteras på personalkonferensen den 14-15 maj samt finns tillgänglig på sådant sätt så att förtroendevalda kan ta del av resultatet också. Mer information om det kommer senare.

Har du frågor, kontakta Thomas K:h Andersson