Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Trygg innebandy

Om Svensk Innebandy

En sport för alla - Även när något inte står rätt till

Vem som helst (oavsett roll, ålder, bakgrund och identitet) som engagerar sig i innebandy i någon form ska känna sig välkommen. Du ska komma till en miljö som tillåter olikheter och respekterar individen.

Inom sport ska inte någon form av kränkande behandling, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp tolereras. Det är helt oacceptabelt och oförenligt med Svensk Innebandy Vill

Så här föreslår vi att ni ska arbeta:

Förebygg
För en förening är det en självklarhet att se till medlemmarnas bästa i alla delar av verksamheten. Då ingår det att arbeta aktivt för att förebygga kränkningar och övergrepp. Hur det görs är upp till föreningens styrelse att utforma men det är viktigt att det förs en ständig dialog bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Det ska vara tydligt för alla i föreningen vem du kan vända dig till när du anar att något inte står rätt till. Utse en uttalad person (exempelvis en styrelseledamot) men uppmuntra också till att den som känner oro kontaktar en person som denne känner förtroende för. 

Om något inträffar som på något sätt ruckar på detta ska varje enskild person, förening eller förbund kunna agera omedelbart och med kraft. En sådan situation är oftast oväntad. Därför ska det på alla nivåer finnas handlingsplaner som ger ett stöd i hanterandet av en sådan händelse.

En förening ska begära ett utdrag ur belastningsregistret för varje person som arbetar med barn och ungdomar inom föreningen. Det ensamt löser inte problemet, eftersom att det enbart kommer åt de som är dömda, utan måste vara en av flera åtgärder. 


Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram material kring att ”Skapa trygga idrottsmiljöer” och har dessutom en sida ”Trygg idrott” med exempel på förebyggande arbete, information om hur du till exempel går tillväga för att ta fram ett registerutdrag samt strategier om något allvarligt hänt.

Om något hänt
Om du misstänker att något har hänt eller händer i din förening är det viktigt att du agerar. Beroende på händelsens art kan du göra några olika saker.

Varje misstanke om ett begånget brott eller att någon far illa ska utan dröjsmål rapporteras till polisen eller sociala myndigheter. Sedan är det deras sak att göra en utredning.

Som anmälare ansvarar du endast för att uttrycka din oro-civilkurage. Det är aldrig okej att inte göra något för att det inte finns någon att vända sig till. 

Har du misstankar om att ett barn far illa rekommenderas att du gör en orosanmälan till socialtjänsten. Även om föreningsledare, till skillnad mot lärare, socialtjänst och poliser, inte har skyldighet att anmäla är det önskvärt att vi tar vårt ansvar och sätter ett barns trygghet i första rummet.

Du kan alltid vända dig till Svenska Innebandyförbundet. Här finns personer som är beredda att ge stöd till den som söker det. Varje kontakt behandlas med stor integritet och respekt för individen. 

Så arbetar Svenska Innebandyförbundet
Om du behöver stöd i dessa frågor kan du vända dig direkt till Svenska Innebandyförbundet via telefon 08-514 274 00 eller kundtjanst@innebandy.se

Det här händer när ett mejl eller samtal om oro för en situation kommer till oss:

  • Om du vill veta vem du ska vända dig så ges information om detta. Till exempel om det är en kontakt med ansvarig på föreningen eller ansvarig myndighet. Det erbjuds också en kontakt med ansvarig person på Svenska Innebandyförbundet. 

  • Ytterst ansvarig för frågor av denna karaktär är generalsekreteraren och förbundsjuristen.

  • Svenska Innebandyförbundet tar efter samråd med anmälaren kontakt med berörd förening (utan att namnge personer som vill vara anonyma) och när så behövs den myndighet som ska ta emot en orosanmälan.

  • Den som hör av sig erbjuds anonymitet.

  • Samtliga ärenden som handläggs av generalsekreteraren eller förbundsjuristen redovisas till förbundsstyrelsen.

Visselblåsartjänst
På Riksidrottsförbundets hemsida erbjuds en visselblåsartjänst där du kan skicka öppna eller helt anonyma och krypterade meddelanden till idrottsombudsmannen. 

 

Kontaktuppgifter

- Polisen vid pågående händelse: 112
- Polisen: 114 14
- Bris stödlinje för barn: 116 111
- Bris stödlinje för ledare: 077-44 000 42 (vardag 9-12)
- Bris vuxentelefon: 0771-50 50 50
- Socialtjänsten nås via din kommun.
- Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst: https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet
- Riksidrottsförbundets ombudsman: 08-627 40 10, idrottsombudsmannen@rf.se
- Svenska Innebandyförbundet: 08-514 274 00

Läs mer

I Svensk Innebandy Vill läser du mer om hur vår sport vill att vi tillsammans ska agera & kommunicera.
Men saker och ting kan hända ändå. Ta därför del av dessa länkar både i förebyggande syfte och ifall något händer.