Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Tävlingskongressen

Om Svensk Innebandy

Tävlingskongressen behandlar tävlingsfrågor

Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år och har som syfte att behandla tävlingsfrågor. Kongressen består av ombud från distrikten och de föreningar som tillhör förbundsserierna.