Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ansökan utmärkelser

Om Svensk Innebandy

Utmärkelseansökningformulär

Person eller Förbund/Förening


Person
För och Efternamn
(år-månad-dag-xxxx)
Ange vilken roll, förbundets/förenings namn och årtal. Ex: Ordförande, IBK Innebandy, 1971-81
Utmärkelser från SDF, DF, RF/SISU Idrottsutbildarna och eventuella utmärkelser från t ex kommunen.
Skriv varför du tycker den här personen förtjänar SIBFs utmärkelse.Förbund/Förening


Förbund
(xxxxxx-xxxx)
Skriv vilka andra utmärkelser förbundet mottagit. Skriv vad utmärkelsen heter, vilket år den mottogs, vem som delat ut utmärkelsen och varför den delas ut.


Förening
(xxxxxx-xxxx)
E-postadress till föreningens kontaktperson
Förenings postadress
Skriv vilka andra utmärkelser föreningen mottagit. Namn på utmärkelsen, årtal och vem som delat ut utmärkelsen.Ansökaren
Namn på föreningen/förbundet