Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Valberedningens förslag till ny styrelse

Inför Förbundsmötet 16 juni har nu Valberedningen tagit fram förslag på val till ny styrelse. Här är personerna som är föreslagna.

Flera nya personer kommer att ingå i Svenska Innebandyförbundets styrelse efter 16 juni. Två nuvarande ledamöter, Victoria Wikström och Helen Sundström Hetta, har mandat som sträcker sig över säsongen 2019/20.

Ordföranden Tomas Engholm har sedan tidigare meddelat att han inte ställer upp för omval. Det gör inte heller ledamoten Klas Hedlund. Dessutom har ledamoten Krister Azelius valt att kliva av styrelsen ett år innan hans mandatperiod tar slut.

Valberedningen har nu lämnat följande förslag till ny styrelse:

Ordförande
Märit Bergendahl, 2 år omval (nuvarande ledamot)

Styrelseledamöter
Martin Klabere, 2 år omval (nuvarande ledamot)
Lena Larsson, 2 år nyval
Andreas Carlsson, 2 år nyval

Under förutsättning att den inkomna motionen att utöka antalet styrelseledamöter i Svenska Innebandyförbundets styrelse blir antagen föreslår Valberedningen följande namn till styrelsen:

Styrelseledamöter
Helén Wiklund Wårell, 2 år nyval
Carin Sjöberg, 1 år nyval

Då Krister Azelius valt att kliva av styrelsen arbetar Valberedningen på ytterligare ett namn till fyllnadsval på ett år.

Läs hela Valberedningens förslag.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55