Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Valberedningens förslag till ny styrelse

Inför Förbundsmötet 19 juni har nu Valberedningen tagit fram förslag på val till ny förbundsstyrelse, Juridiska Nämnden och Licensnämnden.

Följande personer är föreslagna till förbundsstyren:

Styrelseledamöter

Carin Sjöberg , omval 2 år

Mats Romell, omval 2 år

Pontus Berger, nyval 2 år

Malin Andersson, nyval 2 år

Ordförande Märit Bergendahl och Ledamöterna Martin Klabere, Lena Larsson, Helén Wiklund Wårell och Andreas Carlson är valda till 2023.

Följande personer är föreslagna till Juridiska Nämnden:

Ledamöter

Greger Sandell, omval 2 år

Erika Palmeby, omval 2 år

Ordförande Fredrik Borlie och ledamöterna Roger Häggkvist och Daniel Sandberg är valda till 2023.

Följande personer är föreslagna till Licensnämnden:

Ledamöter

Lars-Gunnar Nilsson, omval 2 år

Ordförande Lars Egenäs och ledamot Marie Welin är valda till 2023.

Se möteshandlingar  

short_text    Publicerat av Tero Marjamäki 2022-05-30, kl 13:13