Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Uppdaterade elitlicensbeslut i förbundsserierna

Licensnämnden har på sammanträde den 6 november 2019 behandlat kompletterande handlingar som kom in efter det förra mötet.

Följande föreningar godkändes på mötet den 6 november:

Sundsvalls FBC Ungdom
Vetlanda IBF

Så här skriver Licensnämnden:

Svenska Innebandyförbundet har sedan några år tillbaka samlat in och sammanställt alla förbundsserieföreningars uppgifter kopplat till de kriterier som gäller för erhållande av elitlicens och det har gått åt rätt håll när det gäller god ekonomi samt bra ordning i föreningarna. Av 137 föreningar har 107 stycken fått elitlicensen beviljad för säsongen 2019/20. Endast 8 stycken har negativt eget kapital och 22 stycken har kompletteringar att göra, främst genom att välja en auktoriserad/godkänd revisor.

Kriterierna för att uppfylla innebandyns elitlicens är relativt enkla: för att få ett ja ska det egna kapitalet ska vara positivt vid bokslutet den 30 april 2019 och detsamma (årsredovisning/bokslut) ska ha reviderats av en auktoriserad/godkänd revisor. Uppfylls inte dessa två krav var och ett för sig spelar föreningen säsongen 2019/20 under handlingsplan. Uppfylls inte licenskraven senast 30 april 2020 sker nedflyttning till kommande säsong 2020/21.

Följande föreningar spelar säsongen 2019/20 under handlingsplan på grund av negativt eget kapital:

AIK IBF
FC Helsingborg
IBF Falun Ungdom
IBF Örebro
IBF Örebro Ungdom
Stenungsunds IBK
Storvreta IBK
Tyresö Trollbäcken IBK

Dessa har ålagts att inkomma, senast den 15 januari 2020, med en kontrollbalansräkning per den 30 november 2019 för att visa på att det egna kapitalet har återställts. Är detta ännu inte återställt ska en ny kontrollbalansräkning per den 28 februari 2020 skickas in till Licensnämnden. Sista chansen är sedan bokslutet 30 april 2020 då det egna kapitalet måste vara positivt för att start i den serie föreningen har kvalificerat sig till ska medges.

Följande föreningar spelar säsongen 2019/20 under handlingsplan på grund av avsaknad av auktoriserad/godkänd revisor vid bokslutet 30 april 2019:

Alunda IBF
Balrog B/S IK
Björklinge BK
Hovslätts IK
IBF Linköping
IBK Göteborg
IBK Härnösand
IFK Gnesta
IK Zenith
Kiruna AIF
Klockarbergets BK
Kumla IBK
Nilsby IK
Notvikens IK
Romelanda UF
Skövde IBF
Solfjäderstaden IBK
Sävsjö IBK
Åstorp/Kvidinge IBS

För dessa föreningar gäller det att välja en auktoriserad/godkänd revisor samt inkomma, senast 15 januari 2020, med ett delårsbokslut eller en kontrollbalansräkning för att fastställa det positiva egna kapitalet per den 30 november 2019. Under förutsättning att dessa föreningar inkommer med detta kommer de att beviljas elitlicens för säsongen 2019/20 på Licensnämndens nästkommande sammanträde.

Kontakt:
Tomas Eriksson, ledamot och presstalesperson i Licensnämnden
Mejl: tomas.eriksson@innebandy.se
Tel: 070-594 30 71

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56