Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Tävlingskongressen 2020 ställs om

Svenska Innebandyförbundets styrelse beslutade under tisdagskvällen att anpassa Tävlingskongressen 2020, och samtidigt genomföra en extra Tävlingskongress under våren 2021. Detta då Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar att om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller att genomföra dem digitalt.

Förbundsstyrelsen ser Tävlingskongressen som ett viktigt forum med stor betydelse att sportens företrädare ges möjlighet att träffas fysiskt och diskutera och besluta om vägval för innebandyns framtida utveckling.

Ett digitalt möte ger inte samma möjligheter. Därför har Förbundsstyrelsen beslutat att genomföra en extra Tävlingskongress under våren 2021, preliminärt i mars. Förhoppningen är att densamma ska gå att genomföra fysiskt och därför hänskjuts huvuddelen av de frågor som skulle hanterats på den ordinarie kongressen den 29 november dit. Kallelse till den extra kongressen kommer skickas senast två månader före genomförandet.

– Alla frågor som ligger för beslut till kongressen är av stor vikt. De förslag som kommer hanteras vid kongressen nu den 29 november behöver det, enligt förbundsstyrelsens bedömning, tas ett tidigare beslut kring för att ta processen vidare inför kommande säsong. Övriga beslut kan vi i det här läget avvakta med till en extra kongress, säger Magnus Nilsson, tävlingschef på Svenska Innebandyförbundet.

Tävlingskongressen den 29 november kommer att genomföras i begränsad omfattning – digitalt – och med två frågor som kommer vara föremål för beslut:

  • Införande av ny tävling inom Svensk Innebandy från och med säsongen 2021/22
  • Motion angående utveckling av Allsvenskan herr

Möteshandlingar (till båda kongresserna) kommer att presenteras på innebandy.se under torsdagen den 29 oktober.

– I och med att vi inte ser möjligheten till ett fysiskt möte i närtid får vi förhoppningsvis möjlighet att träffas under våren i stället. Där ska vi på ett djupare sätt diskutera och besluta om huvuddelen av förslagen, vilket inte alltid ett digitalt forum ger utrymme till, säger Magnus Nilsson.

 

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-10-29, kl 19:00