Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Svensk Innebandy i riksdagen

Under onsdagen bjöd Svensk Innebandy in till ett lunchseminarium i riksdagen för att personligen kunna presentera sin idrottspolitiska vision för de idrottspolitiska talespersonerna från respektive riksdagsparti.

Svensk Innebandys generalsekreterare Mikael Ahlerup höll under seminariet en presentation med fokus på folkhälsa, inkludering, jämställdhet och inte minst hallbristen.
- Vi är en av landets största idrotter, och det i sin tur leder också till att vi har en röst. Idag har vi fått presentera vår verksamhet och framför allt betonat att det krävs fokus på att bygga fler idrottshallar i form av konceptet framtidens idrottshall, säger Ahlerup.

Under 2020 tog Svensk Innebandy, i samarbete med Gymnastikförbundet, Basketbollförbundet, Volleybollförbundet, Handbollförbundet och White Arkitekter AB, fram ett konceptprogram för framtidens idrottshall. Med avstamp i det konceptprogrammet presenterade Ahlerup hur Svensk Innebandy både vill och kan vara med och påverka idrottspolitiskt för att främja folkhälsan.

Förhoppningen är att detta möte ska utmynna i att intresset, uppmärksamheten och förståelsen för vår idrott, innebandyn, ska bli större även i riksdagshuset, menar Ahlerup.
- Det är någonting vi kommer att jobba med under 2022, som ju är ett valår. Men också att frågan om idrottshallar, för alla idrottsrörelser, kommer högre upp på den politiska dagordningen.

Svensk Innebandy vill rikta ett stort tack till vår styrelsemedlem Andreas Carlsson (till höger i bild) som gjorde detta seminarium möjligt, samt till alla närvarande.

short_text    Publicerat av Emma Clarin 2021-11-24, kl 15:00