Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

RIG-uttagning skjuts upp

Det planerade uttagningslägret för Riksinnebandygymnasiet, som skulle ha genomförts i Uppsala vecka 44, skjuts upp.

Med hänsyn till den särskilt ansträngda situation som råder i region Uppsala har Svenska Innebandyförbundet, efter diskussion med andra aktörer, dragit slutsatsen att bästa sättet att ta ansvar för såväl individer som regionens sjukvårdssituation är att inte samla elever och föräldrar från olika delar av landet.

Vecka 44 planerades det så kallade RIG-uttagningslägret att genomföras för första gången som en ersättning för Sweden Floorball Youth Camp (SFYC). Lägret är särskilt riktat till de elever som sökt till Riksinnebandygymnasiet i Umeå för start höstterminen 2021, och det skulle besökas av cirka 200 årskurs 9-elever från hela landet.

– Vi vill understryka att RIG-lägret skulle ha organiserats så att det totala antalet besökande elever delades upp under flera dagar och i flera lokaler och idrottshallar, så att alla rekommendationer och restriktioner vägts in. Vår bedömning är att den här delen i gymnasieantagningsprocessen till RIG för årets niondeklassare med höga innebandyambitioner hade kunnat genomföras på ett säkert sätt, fram till dess att situationen i och rekommendationerna för Uppsala förändrades häromdagen, säger Niklas Nordén, ansvarig för RIG på Svenska Innebandyförbundet.

Många spelare har tidigare år på SFYC besökt lägret utan målsman, eller utan att ha haft en målsman på plats hela lägertiden. Så hade varit fallet även på RIG-lägret. I händelse av att någon utan medföljande vuxen på plats hade insjuknat skulle antingen den arrangerande organisationen på plats, eller en inresande familjemedlem, fått hjälpa till med den situationen.

– Ingen av dessa lösningar, att engagera en Uppsalabaserad ledare eller kalla in en förälder från en annan region för omhändertagande av barnet, kändes optimal. Om det å andra sidan hade funnits föräldrar på plats till alla elever skulle det kunna innebära upp emot 200 vuxna från huvudsakligen andra regioner som åker till och stannar i Uppsala en till två dagar. Inte heller det är i dagsläget helt oproblematiskt, särskilt inte om någon skulle uppvisa symptom under lägerdagarna, säger Niklas Nordén.

Svenska Innebandyförbundet har gjort omfattande försök att placera RIG-lägret under samma period på annan ort, men kan konstatera att de särskilda förutsättningar som krävs inte kan uppfyllas av de arenor som finns inom rimligt avstånd från Uppsala. Samt att de naturliga ersättningsorterna inte har plats för den här typen av arrangemang nu eftersom även de arbetar efter strikta protokoll för mottagande av större grupper och har höstlovsbokningar som omöjliggör flera besökare.

– Även om andra överväganden både för och emot har gjorts är inresandeaspekten den avgörande orsaken till att vi menar att Svenska Innebandyförbundet samt alla elever och deras familjer måste hjälpa till på det sätt vi kan i en svår situation för samhället och vårdapparaten. Efter samtal inom Svenska Innebandyförbundet, samt med rektorn för Riksinnebandygymnasiet i Umeå och smittskyddet i Region Uppsala, har vi därför beslutat att det mest ansvarsfulla just nu är att skjuta upp RIG-uttagningsdagarna. Vi har arbetat intensivt och med fullt fokus på vecka 44-frågan och kan i dagsläget tyvärr inte presentera exakt hur antagningarna kommer att gå till. Samma upplägg och samma ort, men längre fram i kalendern, är vårt önskescenario men vi måste återkomma till det när vi ser hur saker utvecklar sig såväl i Uppsala som i övriga landet. Vi har redan startat kommunikationen av det här beskedet till elever och föräldrar via RIG-lägrets Facebooksida och kommer även att använda andra kanaler för att alla ska få beskedet under torsdagen, säger Nordén.

Frågor hänvisas till Niklas Nordén, niklas.norden@innebandy.se

 

 

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-22, kl 16:38