Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Regionala dialoger ska utveckla parasporten på distriktsnivå

I över ett års tid så har Gävleborgs IBF, Parasport Gävleborg och Svenska Innebandyförbundet bedrivit en projektgrupp där målet har varit att utveckla dialogen för parasport på distriktsnivå. Satsningen har varit en viktig del i att utveckla samtalsklimatet för parasportutveckling, berättar Gävleborgs Linus Nielsen.
– Paraverksamheten är ett prioriterat område, det är viktigt att vi distrikt krokar arm och verkligen utbyter erfarenheter för att inkluderingsprocessen ska bli så effektiv och kvalitativ som möjligt, det här en effektfull aktivitet för det syftet, säger Linus Nielsen.

I över ett års tid så har Gävleborgs IBF och Parasport Gävleborg, tillsammans med Svenska Innebandyförbundet, drivit en projektgrupp med syfte att utveckla parasporten på distriktsnivå. Tillsammans har man genomfört regionala möten med en mötesfrekvens om varannan månad med ett mycket positivt gensvar bland deltagarna från de medverkande distrikten, berättar Gävleborgs Linus Nielsen.

– Vi är många distrikt som delar samma utmaningar och möjligheter, att då tillsammans enas i frågor gör att vi förhoppningvis inte behöver få sitta på egen kammare med frågeställningarna i verksamheten säger Linus Nielsen.

Fokus för projektgruppen har varit att bedriva en dialogfrämjande utveckling för de distrikt som arbetar med parasport eller som har ambitionen att bedriva arbete för individer med olika former av funktionsnedsättningar.

Gävleborgs Innebandyförbund har varit drivande i uppdraget och även haft ansvaret att följa upp arbetet. Även Stockholm, Småland, Halland och Sörmland tillsammans med Svenska Innebandyförbundet och Svenska Parasportförbundet har deltagit under satsningens gång.

– För oss är det också viktigt att visa att det här en kraftfull signal, att det här arbetet är prioriterat på distriktsnivå och att utvecklings klimatet kan nå höga höjder om vi samverkar, på flera nivåer, avslutar Linus Nielsen.

Inez Rehn, inkluderingsansvarig på Svensk Innebandy:

– Från Svensk Innebandys sida så ser vi mycket positivt på den satsning som bedrivits för utveckling av parasport på distriktsnivå, säger Inez Rehn och fortsätter att berätta om hur satsningen varit viktig för inkluderingsprocessen:

– Svensk Innebandy är i en process av att inkludera parainnebandyn till vår idrott. För det arbetet har dialogerna gett flera nycklar i hur vi behöver arbeta lokalt för att ge målgruppen de bästa förutsättningarna, avslutar Inez Rehn.

short_text    Publicerat av Ludvig Gustavsson 2022-04-05, kl 13:37