Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Rapport: Så jämställd är innebandyn bland ledare

Innebandyn arbetar med jämställdhet inom flera områden, men när det gäller kvinnor och män på ledarpositioner finns fortfarande en väg att vandra. Det visar Riksidrottsförbundets (RF) färska rapport.
- Jag är inte förvånad över siffrorna och tycker att det är bra att de lyfts fram. Siffrorna visar att vi har långt kvar, säger Hanna Sandberg, kommunikatör på Svensk Innebandy och ansvarig för frågan.

I dag, på Internationella kvinnodagen, presenterar Riksidrottsförbundet en rapport om fördelningen mellan kvinnor och män i ledarroller inom idrotter. Studien har utgått från fyra olika områden: ideellt arbete bland kvinnor och män, könsfördelningen bland ledare för barn- och ungdomsidrotten, ledare/tränare för landslag och ledarutbildningar inom SISU idrottsutbildarna.
När rikssnittet räknas ut är 73 procent av ledarna inom idrotten är män. För innebandyn är siffran 85 procent.

- Vi har en utmaning i att kvinnors kunskaper, erfarenheter och värderingar inte tas tillvara vilket påverkar innebandyns utveckling. Vi behöver få in flera kvinnor som ledare och nätverket #IBkvinnorleder och Framtidens Ledarskap är två sätt för oss att nå upp till jämställdhetsmålet. Vi är även med och stöttar framtagandet av en webbaserad jämställdhetsutbildning. Men än är vi inte i hamn, som siffrorna visar, och det finns mycket mer vi behöver göra, säger Hanna Sandberg.

Rapporten visar att män i högre utsträckning än kvinnor har en roll som övergripande ledare/aktivitetsledare. Kvinnor har i något högre utsträckning uppdrag som handlar om kommunikation, opinionsbildning och att samla in pengar till föreningen, och i mindre utsträckning uppdrag av konkret idrottsledande karaktär.

När det gäller ledare som går SISU:s utbildningar ligger även där innebandyn på fel sida om rikssnittet, som är 62 procent. För innebandyn är siffran 73 procent.

- För att hjälpa till att öka jämställdheten behöver vi bryta de gamla normerna och strukturerna som finns inom idrotten. Ska vi få en jämställd innebandy på ledarsidan så behöver vi se över vilka strukturer, styrsystem och kultur vi har, säger Sandberg.
Lite bättre är siffrorna för landslagen. Där är rikssnittet 71 procent män i landslagsstaberna. I innebandyn är siffran 63 procent.

- När det gäller landslagen så jobbar vi hårt för att nå upp till målen. Landslagsstaberna är en del i helhetsperspektivet när det gäller att få en jämställd landslagsverksamhet. Andra delar är att ersättningarna, budget och lägerdagar är uppbyggda på samma villkor, säger Sandberg.

En viktig aspekt som RF framhåller sin rapport är frågan om vem som faktiskt får frågan ”Vill du bli ledare?”. Det är en helt avgörande fråga för att i framtiden uppnå ett jämställt ledarskap.

- Ska vi nå vårt mål kring att innebandy ska vara en sport som alla ska kunna engagera sig i och att andelen kvinnor ska vara 50 procent behöver ett jämställt förhållningssätt vid rekrytering av ledare vara en grundbult i arbetet, säger Sandberg.

Läs hela RF:s rapport.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55