Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Rapport från Tävlingskonferensen 2019

Söndagen den 8 december träffades distrikten inom Svensk Innebandy för att diskutera aktuella utvecklingsfrågor kopplat till tävlingsområdet.

Svenska Innebandyförbundet informerade om nuläget inom tävlings- och domarorganisationen och beskrev möjligheten att inkomma med förslag till förändringar av regelhandboken, nya riktlinjerna kring registerutdrag samt Tävlingsplanen för säsongen 2020/21.

Det största fokuset lades på två punkter:

Nationella spelformer på grön och blå nivå
Konferensen diskuterade det förslag som en arbetsgrupp med distriktsrepresentanter arbetat fram under 2019 och som det lämnats feedback på under hösten.

Utifrån arbetsgruppens förslag och inspelen vid konferensen kommer Svenska Innebandyförbundet att under inledningen av 2020 att ta fram riktlinjer och rekommendationer inklusive en förenklad regelhandbok för dessa nivåer, vilka distrikt successivt ska kunna implementera från och med säsongen 2020/21.

Utveckling av Juniorallsvenskan
Svenska Innebandyförbundet presenterade ett förslag på ett modifierat upplägg av Juniorallsvenskan till kommande säsong. Syftet med förslaget är att minska betydelsen av varje enskild match i seriespelet genom att fler lag i respektive serie går vidare till ett playoff inom serien.

Distrikten ställde sig positiva till upplägget. Utifrån inspelen vid konferensen kommer Svenska Innebandyförbundet att bereda frågan vidare för beslut om implementering till kommande säsong.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56