Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ordföranden har ordet

Svenska Innebandyförbundets ordförande Märit Bergendahl skriver om rekryteringsprocessen kring att anställa en ny generalsekreterare.

Hej,

Efter det att Göran Harnesk informerat att han avser att gå i pension har förbundsstyrelsen påbörjat arbetet med att rekrytera en ny generalsekreterare för Svenska Innebandyförbundet. Förbundsstyrelsen har utsett en rekryteringsgrupp där jag, Lena Larsson samt Andreas Carlson ingår.

Efter att ha träffat ett antal rekryteringsfirmor har vi beslutat att anlita Novare. De har nu påbörjat arbetet med att sammanställa kravprofilen genom att prata med olika intressenter för att ta in flera perspektiv på tjänsten. Annonsen kommer att publiceras under första veckan i oktober.

Vid frågor om tjänsten eller rekryteringen, vänligen kontakta Novare:
Mattias Bedding, 070-538 52 05
Daniele Terrizzi, 073-523 30 30
innebandy@novare.se

Vi kommer att fortsätta informera om processen löpande.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56