Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Nu släpps nya riktlinjer för barn och ungdomsidrott från Riksidrottsförbundet. 

Riktlinjerna har tagits fram i nära samverkan med specialidrottsförbunden och även barnrättsorganisationerna, UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris. Riktlinjerna syftar till att beskriva vad barns rättigheter innebär i den idrottsliga praktiken. 

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott omfattar all verksamhet för barn och ungdomar upp till och med 19 år och innehåller fem huvudriktlinjer.

  1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer
  2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande
  3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
  4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
  5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

– Idrottsverksamhet för barn och unga ska vara rolig och få unga att må bra både i stunden och i det långa loppet. Det innebär att den behöver vara inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas egna lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar. Med de nya riktlinjerna förtydligas vad det betyder i praktiken, säger Malin Träff, ansvarig barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet.

Vill du ta del av de nya riktlinjerna? Läs mer och ladda ned de här 

short_text    Publicerat av Tero Marjamäki 2022-03-11, kl 10:17