Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ny träff - så ska styrelser stärkas

Svensk Innebandy genomför i helgen för andra året i rad valberedningslyftet i ett fortsatt arbete i satsningen för en ökad jämställdhet inom Svensk Innebandy.
- Det ska bli fantastiskt kul, förra gången var det mycket engagemang och jag hoppas på samma resultat i år, säger Hanna Sandberg, kommunikatör på Svensk Innebandy.

Valberedningen är de som lägger namnförslag på vilka som ska sitta med i en styrelse och det är därför viktigt att fortsätta stärka valberedningarna i distrikten.  Både i deras arbete men också höja kunskapsnivån kring jämställdhet, valberedningsarbetet och nätverkande. Valberedningslyftet genomförs för att på lång sikt stärka kunskapsnivån kring jämställdhet och de uppsatta mål som finns hos Riksidrottsförbundet och Svensk Innebandy.

Förra året genomförde Svensk Innebandy projektet ”Valberedningslyftet” för att bidra till att män och kvinnor inom Svensk Innebandy långsiktigt har samma makt att forma idrotten och få lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ.

- Att åter träffa distriktens valberedningar och diskutera hur vi ska arbeta för att tillsammans nå upp till jämställdhetsmålen känns jättekul. Samt att se hur vi kan dra lärdom av varandra i det viktiga arbete som valberedningarna gör, säger Sandberg.

I helgen kommer det bland annat att vara en föreläsning med Anna Bergkvist från Styrelsepost som är en konsultverksamhet avseende organisationers verksamhet som erbjuder utbildningar, coaching och kompetensutveckling.

Tillsammans med Anna Bergkvist från Styrelsepost kommer deltagarna att prata om vad en kompetensbaserad valberedning är, hur de marknadsför poster till medlemmar och hur vi kan nå de som Svensk Innebandy som organisation behöver, men som kanske inte söker självmant.

Träffen genomförs med distriktens valberedningar på Clarion Hotel vid Arlanda under lördagen och söndagen.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56