Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ny generalsekreterare - Välkommen Ahlerup

Från och med idag, 1 juni, är Mikael Ahlerup ny generalsekreterare på Svenska Innebandyförbundet. Med sin välmeriterade erfarenhet av chefsroller tar han nu över rollen efter Göran Harnesk som går i pension.

– Möjligheterna till utveckling och de utmaningar innebandyn står inför lockar mycket, och är något jag har erfarenhet av från tidigare uppdrag, säger Mikael Ahlerup.

57-årige Mikael Ahlerup har många års välmeriterad erfarenhet av chefsroller, bland annat som vd för AIK Fotboll och Astrid Lindgrens värld, och utsågs år 2011 till Årets chef i Sverige. Nu ser han fram emot sin nya tjänst på Svenska Innebandyförbundet.

– Jag är oerhört stolt och glad att få möjligheten att tillsammans med styrelsen, medarbetarna på förbundet, de 21 distrikten ute i landet och Föreningen Svenska Superligan leda Svensk Innebandys framtida utveckling. Jag kommer att lägga mycket tid, energi och engagemang på att skapa goda förutsättningar så att vi tillsammans når våra mål, säger han.

En av de delar som han kommer att arbeta med är Svenska Innebandyförbundets långsiktiga visionsdokument, ”Svensk Innebandy Vill”, som nu Ahlerup ska vara med och förverkliga. Det övergripande målet för Svensk Innebandy till år 2030 är att vara en sport som alla ska kunna engagera sig i.

– För mig är innebandy en idrott för alla, en välkomnande rörelse där alla får och kan vara med. Det är en folksport som inkluderar alla. Från barn, ungdomar och motionärer till elit och landslag. Möjligheterna till utveckling och de utmaningar innebandyn står inför lockar mycket, och är något jag har erfarenhet av från tidigare uppdrag. Min bakgrund och erfarenhet som ledare inom idrotten och upplevelsenäringen blir viktig. Samtidigt hoppas jag att min förmåga att få människor att känna att alla är en del av upplevelsen ska spela in, säger han.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56