Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

NIU-tillstyrkan inför ht 2023 har öppnat

Majoriteten av innebandyns nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) behöver förnya sitt godkännande från Skolverket inför ht 2023. För att kunna ansöka om godkännande krävs först en s.k. tillstyrkan från SIBF, som den 15 oktober öppnade möjligheten att ansöka om NIU-tillstyrkan.

För att underlätta för nuvarande NIU-skolor som behöver förnya sin NIU-status kommer SIBF att använda sig av ett förenklat ansökningsförfarande. Skolor som just nu inte är NIU-godkända måste dock lämna in ett komplett ansökningsformulär.

Sista dag för ansökan om NIU-tillstyrkan inför ht 2023 är den 15 december 2021 och beslut om tillstyrkan meddelas i januari 2022. 

Läs mer och hämta ansökningsformuläret här.

short_text    Publicerat 2021-10-21, kl 23:30