Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Mikael Ahlerup ny generalsekreterare för Svenska Innebandyförbundet

Med ambitionen att göra innebandyn till en idrott för alla, stärka varumärket och attrahera en större publik rekryterar nu Svenska Innebandyförbundet Mikael Ahlerup som ny generalsekreterare.
– Möjligheterna till utveckling och de utmaningar innebandyn står inför lockar mycket, och är något jag har erfarenhet av från tidigare uppdrag, säger han.

57-årige Mikael Ahlerup har många års välmeriterad erfarenhet av chefsroller, bland annat som vd för AIK Fotboll och Astrid Lindgrens värld, och utsågs år 2011 till Årets chef i Sverige.
I juni tar han över rollen som generalsekreterare för Svenska Innebandyförbundet.

– Jag är oerhört stolt och glad att få möjligheten att tillsammans med styrelsen, medarbetarna på förbundet, de 21 distrikten ute i landet och Föreningen Svenska Superligan leda Svensk Innebandys framtida utveckling. Jag kommer att lägga mycket tid, energi och engagemang på att skapa goda förutsättningar så att vi tillsammans når våra mål, säger han.

Svenska Innebandyförbundet arbetar med ett långsiktigt visionsdokument, ”Svensk Innebandy Vill”, som nu Ahlerup ska vara med och förverkliga. Det övergripande målet för Svensk Innebandy till år 2030 är att vara en sport som alla ska kunna engagera sig i.

– För mig är innebandy en idrott för alla, en välkomnande rörelse där alla får och kan vara med. Det är en folksport som inkluderar alla. Från barn, ungdomar och motionärer till elit och landslag. Möjligheterna till utveckling och de utmaningar innebandyn står inför lockar mycket, och är något jag har erfarenhet av från tidigare uppdrag. Min bakgrund och erfarenhet som ledare inom idrotten och upplevelsenäringen blir viktig. Samtidigt hoppas jag att min förmåga att få människor att känna att alla är en del av upplevelsen ska spela in, säger han.

Mikael Ahlerup påbörjar sitt uppdrag i juni då Svenska Innebandyförbundets nuvarande generalsekreterare, Göran Harnesk, går i pension.

– Göran har sedan han började 2011 utvecklat Svenska Innebandyförbundet till en ännu mer professionell organisation och hans ledarskap har betytt oerhört mycket för innebandyn. Med Mikael får vi en ny stark ledare som kan uppfylla det Svenska Innebandyförbundet strävar efter. Han har en bra kombination av erfarenhet från idrott, idrottsorganisation och företagande. Det som är särskilt utmärkande för honom är hans kommunikativa förmåga och att han har lyckats stärka upplevelsen och bredda publikintresset i de bolag han har varit vd i, säger Märit Bergendahl, ordförande i Svenska Innebandyförbundet och fortsätter:

– I Mikael får vi en kompetent chef som kommer att leda kansliets arbete på ett modernt och professionellt sätt. Han är en förtroendeingivande person som kommer att kunna bygga viktiga relationer, både inom innebandyrörelsen och i förhållande till samarbetspartners och andra intressenter.

Meritlista, Mikael Ahlerup:
Koncernchef Lund Gruppen Holding AS (juli 2018 -)
VD AIK Fotboll (augusti 2015 - december 2017)
Koncernledningen TUI Nordic (januari 2014 - april 2015)
VD Astrid Lindgrens Värld AB (2003-2013)
VD Orsa Grönklitt AB (1998-2003)

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56