Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Medverka i enkät om pengaspel inom idrott

Karolinska Institutet söker idrottare i åldern 16-20 år, samt tränare och ledare som kan svara på en webbenkät om pengaspel inom idrotten.

Under hösten 2016 startade Karolinska Institutet (KI) tillsammans med Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten ett forskningsprojekt om pengaspel inom idrottsrörelsen. Målet med projektet är att få ökad förståelse och kunskap om både unga och vuxna idrottares vanor av och attityder till spel idag.

Nu, 2019, har 1500 elitidrottare och tränare i fyra idrotter, samt 1600 NIU-elever i sex idrotter deltagit i en webbenkät. KI har även gjort djupintervjuer med elitidrottare utifrån det resultat som framkommit i studien och den rapporten kommer inom kort att offentliggöras av Riksidrottsförbundet.

Turen har nu kommit till dem som spelar eller är ledare i de lägre serierna och som inte lever på er idrott. KI skulle vara mycket glada om ni kunde svara på medskickad webbenkät och bidra till kunskap om pengaspel inom idrotten.

Studien består av en anonym webbundersökning. Länken kommer att distribueras till fyra olika idrotter; ishockey, fotboll, innebandy och golf.

Nedan finns länkar som leder direkt till undersökningen. Svaren som genereras går direkt in i en databas och kan inte spåras till enskilda personer eller deras lag. KI är måna om att få så bra svarsfrekvens som möjligt vilket gör att de skulle uppskatta om lagen kan genomföra undersökningen då de vid något tillfälle är tillsammans.

Det tar ungefär 10 minuter att fylla i enkäten. Man kan göra det från telefon, surfplatta eller dator.

Det finns två länkar till varje klubb; en till spelare och en till ledare/tränare. Till gruppen ledare/tränare räknas alla de som till vardags finns med på träning eller tävlingar. Vilka som ska räknas hit får klubben själva avgöra, men KI behöver minst tre personer som svarar.

Enkäter:
Tränare

Idrottare

Tidigare material i forskningen.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55