Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Långsiktigt jämställdhetsmål - "Arbetet görs tillsammans"

Svensk Innebandy har länge varit förknippat med jämställd verksamhet. Det är något som alltid finns med i verksamhetens tänk och även i skrivna framtidsvisioner.
- Vi vill se flera kvinnor på alla nivåer inom innebandyn, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk.

Det övergripande målet för idrottens och Svensk Innebandys jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande. Förenklat innebär det att Svensk Innebandy vill att resurserna fördelas likvärdigt mellan könen. Möjligheten till kompetenta tränare, tillgång till anläggningar, träningstider och ekonomiska resurser är några av sakerna som är viktiga.

Inom alla områden på Svenska Innebandyförbundet jobbar man efter att verksamheten ska vara så jämställd som möjligt. I allt från tävling, landslag, administration, utveckling till sociala medier.

- I Svensk Innebandy Vill har vi en långsiktig plan som sträcker sig till år 2030. Ett av målen är att Innebandysverige ska bestå av 50 procent kvinnor. Vi vill se flera kvinnor inom ledande positioner, precis som Riksidrottsförbundets framtidsvision ”Strategi 2025” också strävar efter, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk.

Riksidrottsförbundet släppte i dagarna en rapport som visar hur fördelningen mellan kvinnor och män är i ledarroller inom idrotter. Där låg innebandyn på fel sida av snittet. Rikssnittet var 73 procent män i ledarroller, medan innebandyn har 85 procent.

- Vi vet att vi har mycket arbete kvar och det krävs att förbundskansliet jobbar tätt tillsammans med distrikten för att nå ut till föreningarna på bästa sätt. Det här är ett arbete som görs tillsammans på alla nivåer, säger Harnesk.

Bland mycket annat har Svensk Innebandy de senaste åren haft i gång ett nätverk för kvinnor, #IBkvinnorleder. Det har stärkt en mängd kvinnor inom föreningar att arbeta vidare med jämställdhetsfrågor på hemmaplan.

- För att hjälpa till att öka jämställdheten behöver vi bryta de gamla normerna och strukturerna som finns inom idrotten. Ska vi få en jämställd innebandy på ledarsidan så behöver vi se över vilka strukturer, styrsystem och kultur vi har, säger Hanna Sandberg, kommunikatör på Svensk Innebandy.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55