Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Justeringar i licensmodellen för innebandyn

Senast licensmodellen och licenspriserna för innebandyn justerades var inför säsongen 2016/17. Sedan dess har det skett ökade omkostnader i omvärlden vilket gjort att Svenska Innebandyförbundet nu sett över licensmodellen och beslutat att genomföra justeringar i den inför säsongen 2022/23.

Ambitionen i licensöversynen har varit att minimera eller inte göra några höjningar på junior-och breddnivå då det är där innebandyns föreningar haft störst utmaningar kring finansiering av verksamheten såsom begränsade bidragsmöjligheter och andra stöd. De mindre höjningar som görs är kompensation för de senaste årens generella kostnadsökningar.

– Det var fem år sedan vi senast gjorde en översyn av vår licensmodell. Sedan dess har det hänt en hel del i innebandyn, men också i omvärlden. Vi behöver kompensera för en del av de prisökningar vi drabbats av, bland annat den försäkring som ingår i licensen samtidigt som vi fortsatt ska säkerställa hög kvalitet i utbildning och organisation inom vår sport, säger Magnus Nilsson, tävlingschef på Svensk Innebandy.

Det görs också en förändring i licensmodellen. Den tidigare så kallade A-licensen delas upp i en Svart/Lila-licens och en Guldlicens. Guld gäller för spel i SSL:s grundserie och slutspel. Licenstyperna inklusive kostnaderna är också avsedda för parainnebandyn. Detta utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Skäl till förändringen av modellen har också varit för att anpassa den bättre till Svensk Innebandys Utvecklingsmodell.

Licenser och avgifter 2022/23:
Licens grön: Upp till och med 9 år: 70 kronor (höjning 20 kr)
Licens blå: 10-12 år: 120 kronor (höjning 20 kr)
Licens röd: 13-15 år: 170 kronor (höjning 20 kr)
Licens svart/lila: 16 år (exkl SSL): 340 kronor (ingen höjning)
Licens guld: 16 år (spel på högsta nationella nivå): 440 kr (höjning 100 kr)
Licens motion: gäller för spelare oavsett ålder som deltar i motionsverksamhet 70 kronor (höjning 20 kr)

För mer information och frågor, vänligen kontakta: 
Mikael Ahlerup, Generalsekreterare: mikael.ahlerup@innebandy.se
Magnus Nilsson, Tävlingschef: magnus.nilsson@innebandy.se
Tero Marjamäki, Kommunikationschef: tero.marjamaki@innebandy.se

short_text    Publicerat av Tero Marjamäki 2022-04-29, kl 15:00