Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

"Jämställdhet är viktigt för att vi ska utvecklas."

Innebandyns jämställdhetsutbildning Fifty/Fifty lanserades hösten 2019. I dagsläget är ca 150 föreningar och förbund registrerade.

En del i att öka antalet registrerade föreningar har varit det kommunikativa arbete som görs. En aspekt där är att ta fram ambassadörer för Fifty/Fifty. Att hitta förebilder som kan bära grundläggande budskap är väldigt viktigt.

- Vi ville ge personer som har ett genuint intresse för frågan chansen att berätta varför de tycker att jämställdhet är viktigt för dem personligen. Det är otroligt centralt att vi alla kan prata om detta. Vi behöver inte veta allt för att veta att det behövs en förändring för att nå en jämställd sport och ett jämställt samhälle. Så som idrotten ser ut idag är det här en angelägenhet för oss alla, säger Rehn.

Varför är jämställdhet viktigt för dig?

Cornelia Fjellstedt, Thorengruppen

- För mig är jämställdhet väldigt enkelt. Det handlar helt enkelt om allas lika värde och allas rätt att göra det de älskar och tycker om. Oavsett om du har en speciell läggning, kön, bakgrund. Det spelar ingen roll. Allas lika värde är egentligen grundbulten i vårt samhälle och speciellt inom idrotten, där jag verkligen tycker att det är något vi borde kämpa för och trycka på lite extra. Speciellt hos unga så att de får den informationen och vet vad som gäller kring jämställdhet tidigt. Det tycker jag är otroligt viktigt.

Ida Sundberg, Pixbo Wallenstam

- Jämställdhet är viktigt för mig för att jag tycker att det ska vara en självklarhet att vi ska ha samma förutsättningar och rättigheter, men även samma skyldigheter. Jag tycker inte det ska spela någon roll vilken könsidentitet man har, vilken hudfärg eller vad det än kan vara. Utan vi ska alla ha precis samma möjligheter.

Klara Molin, Sirius

- Att både män och kvinnor ska ha samma förutsättningar. På innebandyplanen är det just det med halltider. Det ska vara ekonomiskt rätt, att vi ska kunna träna lika mycket både herrar och damer utan att det ska spela någon roll med jobbet. Sen tycker jag också att det måste komma ut i vardagslivet också. Att där måste vi alla jobba mer för att det ska bli jämställt. Jag tror det är väldigt viktigt för att vi ska kunna utvecklas, både som innebandyn generellt, att det ska växa och bli större, men att utveckla samhället också, att det ska kunna bli som bra som möjligt och utvecklas framåt.

Svensk Innebandys instagramkonto kan du de kommande veckorna se klipp där våra ambassadörer berättar om sin syn på jämställdhet.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-09-07, kl 08:00