Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

”Jag vill säga att jämställdhet egentligen är en självklarhet.”

Foto: Bosse Grängsjö

En viktig del i att nå en jämställd sport är arbetet i föreningen. Därför har Svensk Innebandy valt att lyfta ambassadörsföreningar som redan arbetar med frågorna. Sirius Innebandy har sedan länge haft ett pågående jämställdhetsarbete. 

- Jag vill säga att jämställdhet egentligen är en självklarhet. Det ska vara samma förutsättningar för tjejer och killar, damer och herrar att spela innebandy, säger Sirius Innebandys ordförande Peter Tornberg.

När tog Sirius beslutet att arbeta med jämställdhet?

- Det är något som har skett successivt. Det började för ca 10 år sedan och blev mer officiellt i och med att FBC Uppsalas damlag blev en del av Sirius för fyra år sen. Sen gick vi ut med vår kampanj kring att bli världens bästa förening och att ”Toppa Laget” för tre år sen, där de centrala delarna är just jämställdhet, säger Sirius Innebandys ordförande Peter Tornberg.

Varför tycker ni att det är viktigt att arbeta med frågan?

- Jag vill säga att jämställdhet egentligen är en självklarhet. Det ska vara samma förutsättningar för tjejer och killar, damer och herrar att spela innebandy. Vi vill ju så klart ha en förening där alla känner sig lika välkomna, att vara en del i föreningen och få spela innebandy just i Sirius Innebandy, säger Tornberg.

Hur har ert arbete sett ut hittills?

- Det kändes viktigt för oss när vi påbörjade den här resan att sätta upp nyckeltal. Så att vi kunde mäta och se att det vi gjorde hade verkan. Vi mäter i resurser, det vill säga hur resurserna fördelas mellan män och kvinnor. Men även i representation, att vi har lika många män/kvinnor på poster i styrelser, i sportgrupper och så vidare. Det är något vi följer upp år för år, stämmer av att de vi gör ger rätt effekt, att vi går åt rätt håll och att vi når våra mål över tid, säger Tornberg.

Vad gör ni bra, vad har gått bra i ert jämställdhetsarbete?

- Jag tycker egentligen att allt har blivit bättre. Föreningen genomsyras av ett jämställdhetsarbete och perspektiv i alla frågor. Det leder också till att vi attraherar fler flickor och kvinnor till vår verksamhet. Genom att vi går ut och kommunicerar vår inriktning och hur vi tänker och hur vi ser på jämställdhet så är det också lättare att attrahera till uppstartsverksamheten, innebandyskolan, flicklag, starta tidigt, kvinnliga ledare och så vidare. Det är egentligen ringar på vattnet som är väldigt positiva, säger Tornberg.

Vilka utmaningar har ni stött på?

- Samtidigt som vi har gjort stora framsteg i vårt jämställdhetsarbete så har den största utmaningen varit att rekrytera just kvinnliga ledare och tränare till alla våra lag i föreningen. Vi har insett att de kräver mer arbete och resurser än vi hade väntat oss, säger Sirius vice ordförande Johanna Wahlby.

Hur planerar ni att arbeta framåt för ökad jämställdhet?

- Internt så har vi en tydlig utbildningsplan på att vi vill utbilda våra ledare, spelare och tränare i just jämställdhetsfrågor. Vi vill också påverka mer externt ute i samhället. Vi vill koppla på näringslivet och andra föreningar och organisationer. Så att vi kan kraftsamla för att jobba ännu mer kring att förändra normer och strukturer. För att öka vår målsättning inom föreningen att nå våra mätetal, säger Wahlby.

Vilka nycklar tror ni viktiga för att nå en mer jämställd idrott?

- Det är viktigt att det finns en medvetenhet om nuläget internt i föreningen. Men också modet att våga göra de förändringarna som krävs för att bli jämställda. Vi tror också att det är väldigt viktigt att man involverar alla i föreningen både spelare, ledare och tränare. För att lyssna av, vad behöver ni och hur mår ni? Så att själva jämställdhetsarbetet verkligen genomsyrar hela föreningen, säger Wahlby.

Varför vill ni gå Fifty/Fifty?

- Sirius styrelse vill gå Fifty/fifty för att vi tillsammans kan få en gemensam kunskap och samsyn kring just jämställdhetsfrågan. Och att vi med utbildningen kan ta fram metoder och arbetssätt för att jämställdhetsfrågan inte bara ska bli ett sidoprojekt i föreningen utan att det ska genomsyra allt vårt arbete i hela föreningen, säger Wahlby.

Vill din föreningsstyrelse också gå Fifty/Fifty?

Läs mer och registrera er här.

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-03-31, kl 09:43