Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Innebandyn tilldelas 11 miljoner i återstartsstöd

Av de 1,955 miljarder kronor i extra anslag som Riksidrottsförbundet har beviljats för 2021 ska minst 220 miljoner kronor avsättas för att underlätta uppstart av verksamhet. Riksidrottsstyrelsen har vid sitt möte 23 juni beslutat att 11 av dessa ska tillfalla Svenska Innebandyförbundet.

Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av verksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att möjlighet ges att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.
Pengarna villkoras utifrån en återstartsplan som respektive SF måste presentera för RF.

I återstartsplanen ska det framgå vilken typ av insatser som SF ska göra, vad SF ska åstadkomma och hur stödet inom förbundets verksamhet fördelas. Respektive SF beslutar hur stort stöd som ska användas för centrala insatser, för insatser på SDF-nivå och på föreningsnivå.

Svenska Innebandyförbundet kommer under sensommaren ta fram en plan på fördelning av pengarna men kan redan nu meddela att en del kommer att gå till utbildningsinsatser. Detta innebär att priset på utbildningarna under säsongen 2021/22 efter subvention kommer att kosta:

Grundutbildning- Barn och ungdom
0 kr

Grundutbildning- Junior och senior
0 kr

Steg 1 Grön
300 kr

Steg 1 Blå
300 kr

Steg 1 Röd
300 kr

Målvakt Röd
300 kr

Matchledare
0 kr

Ungdomsdomare
200 kr

Grundutbildning Organisationsledare
0 kr

Vår Förening Vill
0 kr

Steg 1 svart
Steg 1 svart kommer att subventioneras enligt tidigare plan med 1200 kr/deltagare

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2021-06-24, kl 18:32