Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Innebandyföräldern som blev ordförande

Ordföranden i föreningen Trosa Edanö IBK, Tanja Lappalainen, är med i Svensk Innebandys nätverk #IBkvinnorleder.
- Det bästa med första träffen var att man fick träffa kvinnor från andra distrikt och föreningar som hade olika erfarenheter inom innebandy, säger hon.

Nätverket #IBkvinnorleder är inne på sitt fjärde år. Gruppen består av, precis som de tidigare åren, kvinnor med olika befattningar inom innebandyn från hela Sverige.

En av dem är Tanja Lappalainen, som är ordförande i föreningen Trosa Edanö IBK. Hon blev aktiv inom innebandy tack vare att hennes dotter spelar i laget för F05-06.

- De senaste tio åren har jag varit en glad innebandyförälder i och med min dotters engagemang i föreningen. Men sedan augusti 2018 är jag ordförande i Trosa Edanö IBK, vilket är min första aktiva roll i föreningen, säger hon.

Det var nyfikenhet och förtroende från folk i föreningen som gjorde att hon ställde upp i val till ordförandeskapet i föreningen. För henne har utmaningen inneburit att sätta sig in i många nya ärenden runt föreningsverksamheten. Men också utveckla nya idéer för att lyfta upp hennes förening framåt. När Lappalainen gick med i nätverket #IBkvinnorleder var det för henne ett sätt att få veta mer om innebandyn.

- I höstas när jag blev ordförande kunde jag väldigt lite om innebandy. När jag såg på Svensk Innebandys hemsida att det finns ett nätverk som heter #IBkvinnorleder så kände jag att här fanns en möjlighet för mig att nätverka om innebandy. Men också se till att min förening får kunskap om jämställdhet inom innebandy.

Trosa Edanös styrelse är konstruerad av hälften kvinnor och män.

- Det slumpade sig så att styrelsen skulle vara jämställd med både kvinnor och män. Sex personer sitter med i styrelsen, inklusive jag som ordförande.

I höstas när Lappalainen planerade dagordningen inför ett styrelsemöte tittade hon igenom olika förslag på punkter till agendor. När hon fick se punkten jämställdhet och mångfald på dagordningen tänkte hon att den inte behövdes tas upp på styrelsemöte. Hon tänkte att svensk innebandy borde ha kommit längre i frågan om jämställdhet. Men när hon sedan var med på nätverksträffen #IBkvinnorleder och berättade om styrelsemötet fick hon en annan uppfattning av deltagarna.

- Jag fick bekräftat och stöd av deltagarna att punkten om jämställdhet och mångfald ska finnas med som punkt i dagordningen. I efterhand är det bara att belysa jämställdhet i verksamhetsplanen och kommer ett ärende som handlar om jämställdhet upp, så måste vi i föreningen vara förberedda på att kunna ta upp en diskussion på styrelsemötet.

I framtiden vill Tanja Lappalainen se flera kvinnliga tränare på högre nivå, oavsett om det är i herr- eller damsidan.

- Inom Svensk Innebandy har man belyst att det behövs fler kvinnliga tränare. Det finns kvinnor som tränar pojk- och flicklagen, medan det skulle behövas flera kvinnliga tränare i de högre serierna.

- Jag kan tänka mig en kvinnlig ledare i ett herrlag. Inte för att det måste vara en kvinna som tränar ett herrlag, utan det ska självklart vara rätt person på rätt plats, oavsett kön. Men vi ska heller inte glömma bort att det finns en efterfrågan på kvinnliga ledare, säger Tanja Lappalainen.

short_text    Publicerat av Carl-Christian Frunck 2020-10-06, kl 11:55