Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Innebandy, integrering och inkludering

Svensk Innebandy vill erbjuda en sport som alla ska kunna ta del av, oavsett vem eller var du är. Men vad är det som gör integration inom sport så viktigt? Vad får alla inblandande ut av det? Och hur kan man arbeta för att bli en inkluderande förening? Det och lite till finns svar på här, tack vare Yafet Lemessa på Mångkulturellt Centrum och Pontus Berger från Bergsjön SK.

En viktig del i Svensk Innebandys vision om att bli Sveriges folksport är att vara inkluderande. Att erbjuda en sport som många vill och kan ta del av. Det här menar Yafet Lemessa, utbildare inom jämlikhet och integration på Mångkulturellt Centrum, är viktigt på grund av två huvudanledningar.

– Den första är att det är bestämt i idrottens egna strategidokument om hur man vill vara. Idrotten ska vara en plats för alla, öppen och välkomnande.

Anledning nummer två har att göra med den positiva effekt som idrott har på de som deltar och på samhället.

– Vi ser en ökad segregation mellan grupper i samhället där vissa grupper inte är med. Därför är det viktigt att få med dem och erbjuda hälsan, samhörigheten och den meningsfulla fritid som idrotten bidrar till, menar Yafet och fortsätter berätta om idrottens vikt.

– Det är en väg in i samhället och spelar en viktig roll för nyanlända, asylsökande och de som står en bit bort från samhället.  

Någon som såg hur innebandyn kunde bli en lösning på problem i sitt lokala samhälle är Pontus Berger. Han funderade på vad han kunde göra för att minska ojämlikheterna och klyftan i hans Göteborg.

– Idrott är ett smart sätt att hjälpa ungdomar framåt, säger Pontus Berger som var med och startade innebandysektionen i Somalia SK, som senare blev Bergsjön SK.

Från första initiativ 2015 har Pontus engagemang gett en hel del ringar på vattnet. Bergsjön SK inspirerade andra föreningar att starta innebandyverksamheter för nyanlända. Welcome Cup initierades och har sedan 2016 årligen spelats mellan lag som verkar för inkludering och mångfald. First leauge, en nybörjarserie som utgår från motionsseriekonceptet, startades och möjliggör för nybörjare inom sporten att möta spelare på samma nivå.

Pontus menar att det viktigaste i arbetet var att hela tiden utgå från ett huvudsyfte: att få in fler till innebandyn.  

– Det är viktigt att få in alla målgrupper, oavsett kön, hudfärg, bakgrund och så vidare. Utgår man hela tiden från det så blir innebandyn en del av samhällsutvecklingen på köpet.

För att bli en mer inkluderande förening menar Yafet Lemessa det finns tre steg. Det första handlar om att öka kunskapen och medvetenheten om rasism och dess konsekvenser.

– Vad är det och hur påverkar det våra möjligheter inom idrott, samhället och arbetslivet? Om vi inte vet att det finns ojämlikheter i vår tillgång till samhällets olika delar kan vi inte göra något åt det, säger Yafet.

Nästa steg är att synliggöra strukturerna i sin egen förening, sitt förbund eller idrott.

– Här kan man göra en nulägesanalys om vilka som är i till exempel styrelsen. Vilka perspektiv saknar vi och varför? Fundera över vilka kompetenser som behövs för det arbete som ska göras, säger Yafet och berättar om ett vanligt problem.

– Det sägs att man vill ha mångfald och inkludering, men när rekrytering görs ur samma nätverk och annonser formuleras på samma sätt hela tiden så kommer inte nya personer med nya perspektiv att nås.

Steg tre är att hitta förändringsmöjligheter i sin organisation.

– Vad behöver vi göra för att nå den förändring vi vill ha? Här kan det handla om allt från övergripande till detaljnära nivå. Behöver verksamheten finnas på ett annat ställe? Få in lite nytt folk? Hålla träningarna på andra tider?

Att arbeta med inkludering och integration ger inte bara positiva effekter till människorna som utövar sporten, det går båda vägarna.

– Att få in de med andra perspektiv till idrotten kan utveckla den där den varit fast i sina traditioner. Det blir ett ömsesidigt utbyte av utveckling, idrotten präglas av sina medlemmar och tvärtom, säger Yafet Lemessa.

Pontus Berger ser konkreta positiva effekter som inkluderingsarbetet i Bergsjön har haft för spelarna.

– De har fått fler vänner, utvecklat sin svenska och förbättrat sin hälsa. Många har fortsatt studera efter stödet de fått härifrån. Personligen har det gett mig nya insikter i utmaningar samhället har, vilket lett till en ny karriärväg.

Yafet Lemessa menar att alla kan bidra till dessa positiva förändringar som leder till en mer inkluderande idrott.

– Det är viktigt att påminna sig själv om att alla kan göra en förändring där man står, vilken roll du än har. Oavsett om du är utövare, ensam ledare eller styrelsemedlem så kan du bidra.

Om din förening vill påbörja förändringsresan så står Svensk Innebandy bakom och kan hjälpa till på vägen.

– För oss är det jätteviktigt att jobba med inkludering och därför vill vi skapa förutsättningar för föreningar att kunna ta sig an den frågan genom att erbjuda sökbara medel, säger Josefine Sinclair, föreningsutvecklingsansvarig på Svensk Innebandy.

En inriktning som gäller för Projektstöd IF under 2022/23 är Inkludering av underrepresenterade målgrupper. Via ansökningsformuläret för Föreningsutveckling IF 2022 erbjuder vi en rad olika paket där föreningar kan söka upp till 30 000 kr. Genom paket 1: Kulturen i vår förening, paket 4: Inkluderande förening och paket 5: Trygg innebandy kan föreningar söka pengar för att jobba med integration och inkludering på olika sätt.

– Vi rekommenderar att fler föreningar satsar kunskapshöjning då vi behöver lära oss mer om olika målgrupper, normer och vad det innebär att vara inkluderande för att verkligen lyckas med vårt inkluderingsarbete. Pengarna som söks får gärna gå till utbildare och föreläsare som är experter på dessa frågor, säger Josefin Sinclair, föreningsutvecklingsansvarig på Svensk Innebandy.

Vill du lyssna mer om integration, ta del av vår podd "Från Ribbstolar till Globen". Seriens tredje avsnitt är en historia om integration och stolthet. Om hur ett gäng killar från Bergsjön upptäckte en ny sport. En sport som förverkligade deras drömmar om att få representera sitt hemland. Det här avsnittet handlar om det Somaliska Innebandylandslaget. 
Lyssna på Från Ribbstolar till Globen här.

Svensk Innebandy - för alla, alltidshort_text    Publicerat av Maja Olsen 2022-05-23, kl 13:25