Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ingen ny regel för grepplindor

Det var i juni som beslutet om en ny regel för grepplindor beslutades av Internationella Innebandyförbundets styrelse. Regeln skulle innebära att spelare hade varit tvungna att ha samma märke på klubban som på grepplindan.

Efter diskussioner om beslutet har IFF:s materialrådgivningsnämnd omprövat beslutet och bestämt att grepplindsförslaget ska tas bort. Det kommer alltså inte att bli några nya materialbestämmelser rörande grepplindor till nästa år. 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56