Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Inbjudan till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Svenska Innebandyförbundets styrelse inbjuder härmed till Förbundsmöte i Stockholm enligt nedan.

Tid:
Söndag 16 juni 2019, kl. 13:30

Plats:
Best Western Bromma, Ulvsundavägen 193, 168 67 Stockholm-Bromma

Fullmakt:
Fullmakt och anmälan till Förbundsmötet kommer i samband med kallelsen.

Handlingar:
Handlingar kommer att presenteras efterhand som de är klara på www.innebandy.se/forbundsmotet

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55