Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Idrottsföreningar kan få pengar till midsommar

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat om ramar och övergripande principer för fördelning av regeringens krispaket. Föreningar och förbund kommer kunna söka krisstöd från första maj och RS kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni.

Den 20 mars gav Regeringen beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har efter det haft i uppdrag att fördela stödet till idrottsrörelsen och beslutade under torsdagen (16 april) om ramar och övergripande principer som blir grundstenarna för fördelningen av stödet. Föreningar kommer att kunna söka krisstödet från och med första maj och kan få pengarna till midsommar. Läs hela RF:s nyhet här. 
 
Riksidrottsförbundet meddelade även under torsdagen att alla föreningar har möjlighet att svara på en enkät och ge sin bild av hur coronakrisen har påverkat ekonomin i föreningen. Enkäten är ett viktigt underlag i RF:s dialog med regeringen och kommunen för kommande stödinsatser.  Läs hela artikeln om enkäten här.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56