Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Hur vill du att framtidens idrottshall ska se ut?

Hur ser framtidens idrottshall ut enligt dig? Hur bör den vara utformad? Vi vill höra dina tankar i arbetet med konceptprogrammet Framtidens idrottshall.

Vi söker föreningsaktiva ungdomar, föräldrar till föreningsaktiva barn samt tränare för att få in mer synpunkter på hur framtidens idrottshall ska utformas. Vi är därför tacksamma om du svarar på enkäten och sprider den vidare i ditt nätverk, så vi får era värdefulla inspel.

Inomhusidrottens fem största förbund för inomhusidrott har gått samman för att ta fram ett konceptprogram för framtidens idrottshall. Den ska vara volymeffektiv och locka till rörelse för fler. Idéerna ska vara underlag för att skapa en bättre idrottshall för dig, därför är din kunskap är viktig! Bidra med ditt perspektiv, genom att svara på några korta frågor i enkäten nedan.

Läs mer om framtidens idrottshall

Länk till enkäten 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56