Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Här är VM-analysen för VM 2020

Nu är VM-analysen från herr-VM i Helsingfors klar. Ta del av den fullständiga analysen här. 

Varje års genomförs en VM-analys med syfte att Sverige ska vara världsledande inom innebandyn. I det långsiktiga perspektivet ingår analysen i ett kontinuerligt arbete, att tillsammans med våra förbundskaptener analysera vår verksamhet men också vår omvärld.

VM 2020 skulle ha genomförts i december 2020 men fick flyttas fram till december 2021 på grund av Coronapandemin. 

Författare till VM-analysen 2020 är Alexander Brinkmann, Thomas Holmgren och Emil Lindström. 

– VM-analyserna är viktiga ur flera perspektiv, både på kort och lång sikt. Vi vill vara den världsledande innebandynationen och analyserna hjälper oss att utvärdera var vi står idag kring olika nyckelmoment och vad vi behöver sätta fokus på framåt. Det är till gagn för oss i landslagsverksamheten så väl som för hela Svensk Innebandy. Insikterna från VM-analyserna ska inspirera och användas i utbildning av ledare och spelare, säger Sofie Andersson, elit- och landslagschef.

Ta del av VM-analysen från VM 2020 här. 

Läs mer om VM-analyserna och ta del av tidigare års analyser här. 

short_text    Publicerat av Ludvig Gustavsson 2022-06-21, kl 15:19